Styreleder Vidar Kjesbu i Fosen verkstedservice AS forteller at verkstedet står oppe i en vanskelig situasjon, men at man jobber med å få gjennomført de oppdragene man har.

– Vi har sykmeldinger, samtidig som at noen har sluttet. Det er en krevende situasjon. Vi jobber med å få tatt de oppdragene vi har, men tar ikke inn nye, forteller styreleder Kjesbu til Hitra-Frøya.

Fosen verkstedservice er en del av konsernet Torghatten AS.

Fosen verkstedservice Foto: Trond Hammervik