Butikken som selger klær og sko til damer ble slått konkurs i Sør-Trøndelag tingrett mandag. Eierne gikk selv til tingretten og meldte oppbud.

Advokat Terje Engebretsen er oppnevnt som bostyrer.

- Det er fordi de ikke lenger finner butikken drivverdig. Den har gått med såpass stort underskudd det siste året, at de har funnet ut at de ikke kan drive lenger, sier Engebretsen.

Bostyrer forteller at Skolyst hadde en omsetning ut oktober i fjor som var 1,3 millioner kroner lavere enn de ti første månedene i 2014. Butikken hadde et underskudd på rundt 130 000 kroner før disposisjoner i januar-oktober i 2015.

- Stor nedgang

- Når jeg ser på omsetningstallene er det en ganske stor nedgang på ett år. Det kan vel ikke forklares på så mange andre måter enn at det er færre kunder, sier Engebretsen.

I hele 2014 var omsetningen i Skolyst på 4,2 millioner kroner. Det er 600 000 mindre enn i 2013. Underskuddet før skatt var 45 000 kroner i 2014.

Bostyrer forteller at det er ulike leverandører av klær og sko som er de største kreditorene i konkursen.

- I oppbudsbegjæringen er gjelden anslått til rundt 700 000 til 900 000 kroner, sier Engebretsen.

- Regner med opphørssalg

På konkurstidspunktet hadde ikke Skolyst andre ansatte enn daglig leder.

Butikken på hjørnet av Dronningens gate og Jomfrugata er nå stengt.

- Jeg går ut fra ta det blir opphørssalg. Enten i regi av konkursboet eller i regi av panthaver. Butikken er stengt foreløpig, inntil det er avklart med panthaver, sier Engebretsen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.