- Jeg har fått mine ansatte til å se på mulighetene på Øya der hvor hallen ligger i dag. Jeg mener boliger både er bedre for byen, samtidig som det finnes bedre alternativer til å plassere hallen.

Det sier, Per Ø. Nylander, administrerende direktør i eiendomsmeglerhuset Nylander. På eget initiativ har han fått laget et regnestykke som viser at ved å bygge boliger på Øya, kan kommunen frigjøre opptil 600 millioner kroner gjennom tomtesalg.

- Det bør gi en god sum penger til å bygge en ny hall på et mer egnet sted, sier Nylander.

Fra før har også Venstres Trond Åm tatt til orde for å bygge boliger på Øya.

- Best for Trondheim

Utgangspunktet for Nylanders regnestykke er at det bygges 850 boliger i opptil tre etasjer på stedet hvor hallen står i dag. Dette vil igjen gi en oppdragsverdi på rundt fire milliarder kroner når boligene skal bygges.

- Det er selvsagt god økonomi i dette. Men kanskje enda viktigere er å tenke på hva som er best for Trondheim. Jeg savner en helhetlig tankegang for byen, og vedtaket om å bygge ny hall på stedet mener jeg er forhastet. Det er mye bedre for Trondheim å få en ny bydel med boliger, sier han.

- Positivt for Midtbyen

I Nylanders skisse til ny bydel, har han tatt utgangspunkt i at friområdene rundt dagens hallområde beholdes, slik at både tennisbanene, gang- og sykkelstiene og idrettsanlegget kan brukes av allmennheten.

- I vårt forslag legger vi opp til en utnyttelse på rundt 50 prosent bygningsmasse i området hvor boligene skal bygges. Samtidig holder vi av godt med plass rundt, slik at det kan opparbeides både promenade og for eksempel oppbevaringssted for kajakker, sier Nylander.

- Dette er et veldig sentrumsnært område, samtidig som det er skjermet. Jeg tror dette vil være en mulighet til å få barnefamiliene tilbake til sentrum, samtidig som det vil slå positivt ut for Midtbyen. Kulturlivet, butikkene, kafeene og restaurantene vil nyte godt av at det flytter flere hit. De som bor på Øya vil bruke Midtbyen på en helt annen måte enn de som bor utenfor bykjernen, sier Nylander.

Mindre parkering

Nylander har fulgt med på debatten gjennom sommeren, og synes det er merkelig at blant annet Statens vegvesens innsigelser ikke har blitt hørt mer på av politikerne.

Vegvesenet mener en ny storhall vil føre til såpass mye trafikk gjennom området at det kommer til å bli utfordringer både for kjørende og myke trafikanter.

- Men vil ikke trafikken bli minst like stor hvis det skal bygges 850 boliger på området?

- Jeg tror ikke alle som flytter inn kan ha parkeringsplass for bil. Kun halvparten av boligene bør ha parkeringsplass. Jeg tror at siden dette er såpass nært byen og skolene på Kalvskinnet og Ila, som det går an å ta i bruk igjen, vil ikke behovet for bil være like stort som andre steder. Det er også veldig gode bussmuligheter i nærheten. De som absolutt må ha bil, kan leie en parkeringsplass i byen til rundt en 1000-lapp i måneden, sier Nylander.

- Er det realistisk at barnefamilier vil flytte inn hvis de ikke har anledning til å parkere bilen utenfor boligen?

- Vi ser blant annet i Oslo at barnefamilier klarer seg uten bil. Det er også en trend i Trondheim at man ikke nødvendigvis kjører opp for bil når man blir 18, fordi man ikke har behov for det. Jeg tror Trondheim kan være moden for en bydel der man har et mindre innslag av personbile. Vi må også bygge små enheter ned mot 25 kvadratmeter. Dette vil være innenfor ønsket fortetning, det vil også avhjelpe boligmangelen og bidra til å balansere det lokale boligmarkedet, hvor stadig flere ønsker seg inn mot sentrum, sier Nylander.

- Kan bygge rekkehus

En del av kritikken som kom fra naboer på Øya under Adresseavisens folkemøte i sommer, er at den nye hallen vil bli veldig ruvende. Tegningene viser at den blir hele 28 meter høy, noe naboene frykter vil skyggelegge store deler av området.

- Om man bygger boliger i tre etasjer, vil man ikke da få noen av de samme problemene?

- Tre etasjer er mye lavere enn 28 meter, det vil knapt bli halvparten så høyt. Men det går også an å ta ned høyden, og ta ned utnyttingsgraden på stedet. Bygger man 400 boliger, får kommunen fortsatt 300 millioner kroner til å bygge hall et annet sted. Da kan man også tenke seg at man kunne satt opp rekkehus på deler av tomta, noe som vil være veldig familievennlig, sier Nylander.

- Så er det store spørsmålet: Hvis man bygger boliger på Øya, hvor skal man da bygge den nye hallen.

- Dette har jeg ikke sett så nøye på. Men jeg har fått med meg at Kjeldsberg har tilbudt en tomt på Sluppen. Og hva er feil med Sluppen? Det er mye bedre adkomst dit, og hallen vil da ligge i idrettsaksen fra Ranheim, via Leangen, Lerkendal, Sluppen og til Granåsen. Det vil være lett å komme seg dit fra alle steder i byen, sier Nylander.

- Du er jo eiendomsmegler. Ser du at det kan bli oppfattet som om du har egeninteresser med dette forslaget?

- Jeg er helt åpen om min egen posisjon. Men skulle det bli bygget boliger, er det jo ikke sagt at jeg får oppdraget med å selge dem. Selvsagt kan dette gagne meg, men jeg sier dette like mye som bypatriot, som eiendomsmegler, sier Nylander.

foto
Dyrebar tomt: Det skraverte området på skissen viser området Nylander ønsker å benytte til boligbygging. Det er satt av områder rundt boligene slik at disse blir tilgjengelig for befolkningen.
foto
Kajakkparkering: I Nylanders forslag ser han for seg at friområdene på Øya kan utnyttes blant annet ved å opprette kajakkparkering.
foto
Behold idrettsbanen: Per Nylander synes idrettsbanen på Øya er et flott tilbud til byen, og mener det er mulig å bygge 850 boliger uten at denne berøres.