Størsteparten av dette skal gå til å betalinger for fly som allerede er i produksjon.

Imidlertid ber regjeringen nå om en fullmakt til å bestille flere fly i 2021 og 2022.

Vil presse prisen

For å kutte de totale kjøpekostnadene er planen å bestille ytterligere tolv fly samlet, for leveranse i 2021 og 2022. Dette innebærer en fullmakt til å kjøpe totalt 40 F-35-fly med utstyret som trengs.

En slik fullmakt vil gjøre det mulig for Norge å delta i en såkalt «blockbuy»-avtale, der partnerlandene gjennom flerårige bestillinger presser prisen per fly ytterligere ned.

Kan spare 385 millioner

- Det er snakk om en konkret besparelse på flere hundre millioner kroner for Norge. Konkret snakker vi her om ca. 385 millioner kroner, opplyser Endre Lunde i kampflyprosjektet.

Han opplyser at det er snakk om et samarbeid mellom alle partnerland i F-35-prosjektet som skal kjøpe inn fly i årene 2021 og 2022.

- Dette er et eksempel på hvordan vi hele tiden jobber for å holde kostnadene nede. Ser vi bort fra valutakurs så har vi gjennom slike løsninger redusert kostnadene med ni milliarder kroner, sier Lunde.

Har ikke bestilt alle

Fullmakten det er snakk om for å bestille fly, berører ikke anskaffelsen av de seks siste kampflyene, som vil bli gjenstand for en særskilt beslutning.

Stortinget har så langt gitt fullmakt til å bestille 28 fly, inkludert fire fly til treningsformål. I 2012 vedtok Stortinget vedtok at Forsvaret skal kjøpe inn inntil 52 kampfly av typen F-35 Lightning II. Dette skal gjennomføres i perioden 2015 til 2024.

Planlegger laboratorium

- Ut over dette vil de største utbetalingene gå til byggingen av et norsk-italiensk programmeringslaboratorium, til utdanningen av norske flygere, nasjonal våpenutvikling og baseutbyggingen på Ørland, heter det i en pressemelding om statsbudsjettet.