Sentrumsgården AS og eierselskapet KI Investeringsselskap fikk i fjor Hitra-politikernes godkjenning til å bygge nytt, høyere og nærmere hovedveien gjennom Fillan. Nå er prosjektet videreutviklet i samarbeid med ROJO arkitekter AS og har fått arbeidsnavnet «Portalen».

– Det vil jo forandre Fillan litt hvis vi får det til, sier Lasse Høyem, administrerende direktør i KI Investeringsselskap. Et bygg på seks plan på rådhus-sida av Fillan skal sammen med Hitratorget og Hitra kultursenter på motsatt siden av Fv. 714, danne en slags portal inn mot kommunesenteret.

Seks plan

- Når man kommer til Fillan sørfra, er det den første rundkjøringa som definerer starten på Fillan som by og Fillan som sentrum. Ideen vår da vi startet dette var å utvikle et ordentlig prosjekt som kan forme og danne en portal til Fillan og det som er Hitras sentrum. Det er ganske tung bebyggelse på høyre side av veien, det er det ikke på samme måte på venstre side. Nå har vi fått lov til å gå litt i høyden og bredden og langs veien og vil bygge et moderne forretningsbygg, forteller Høyem.

KI Investeringsselskap kjøpte den såkalte Sentrumsgården ved Hitra rådhus for noen år tilbake. Med på kjøpet fulgte en tomt som nå er tiltenkt det nye forretningsbygget.

Arkitektene har tegnet en parkeringskjeller og fem etasjer over bakken, der den øverste er litt tilbaketrukket.

– Vi har valgt entreprenør som skal bygge bygget, og foreløpig kostnadsoverslag er 140 millioner kroner. Det er bygg på seks plan med en tilbaketrukket toppetasje som blir kontorer, eller vi har mulighet til selge ut 3–4 leiligheter, forteller Høyem.

Behov for mer kontorplass

Det er ikke tatt endelig bygge-beslutning, men Høyem sier det kun er spørsmål om når. Hvem som kan være aktuelle på leietakersida, vil ikke Høyem fortelle noe konkret om ennå, men sier de har hatt presentasjoner av prosjektet overfor både offentlige og private aktører.

KI Investeringsselskap eier også kontorfellesskapene Bakeribygget og Mediehuset, i tillegg til Sentrumsgården.

– Er ikke markedet for kontorlokaler i Fillan mettet?

Foto: ROJO arkitekter

– Nei, det er ikke mye ledig kontor på Fillan i dag. Vi i KI er i ferd med å vokse ut av Bakeribygget, der er det stappfullt, og vi har ikke noe ledig på Mediehuset heller. Vi har aktører som spør oss om vi ikke skal bygge nye lokaler. Med forhåpentlig voldsomme investeringer på Sandstad og Jøsnøya, og med videre befolkningsvekst og andre bedrifter i stadig utvikling, vil det jo forplante seg behov til Fillan også. Om vi lykkes nå i 22 eller 23 - vi får ta den tida vi trenger for å realisere prosjeket. Men samtidig er vi optimistiske og jobber aktivt og intensivt med dette. Vi tror dette bygget på et eller annet tidspunkt tvinger seg fram, sier Høyem.

Lasse Høyem Foto: KI

Nabo til fritidsparken

Tilførselsvei er tenkt fra området ved rundkjøringa mot Hitra idrettspark og Fillan fritidspark (Dyet). Høyem sier utbygginga ikke skal ødelegge for fritidsaktivitetene.

– Det er også kommunen opptatt av, sier han.

Den nybygde BMX-løypa skal fortsatt kunne ligge i området, og i prospektet har arkitektene tegnet inn en buldrevegg (klatrevegg) i underetasjen på «Portalen».

– Det har vært en omfattende prosess med Hitra kommune og med Statsforvalteren. Det ligger som en føring i saken at vi skal sørge for at idrettslagets interesser i Dyet ivaretas som i dag, sier han.

Dagens Sentrumsgården skal bestå som i dag, i hvert fall inntil videre.

– Reguleringsplanen tillater dog et tilsvarende bygg der Sentrumsgården står i dag, enten ved påbygg eller at vi river og bygger nytt. Men da snakker vi om lenger fram i tid, sier Høyem.