Signicat, som jobber med digital identifisering, opplyser at selskapet har forfremmet og ansatt flere personer i sentrale roller for å ekspandere globalt:

  • Pinar Alpay kommer til Signicat som Chief Product Officer

  • Thijs Vink forfremmes til Chief Central and Southern Europe

  • Arne Vidar Haug er utnevnt til Chief Global Solutions

  • Atul Randev er forfremmet til Chief of M&A and Strategy

– Signicats vekstreise de siste årene er en bekreftelse på den økende etterspørselen etter våre løsninger i flere bransjer og markeder. Vi er begeistret for å kunne ønske Pinar og Thijs til ledergruppa, sier CEO Asger Hattel blant annet, i forbindelse med ansettelsene.