Impello-analysen er en årlig analyse av status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i trondheimsregionen.

Analysen for 2021 legges frem torsdag 3. februar. Året oppsummeres med at regionen hadde 802 teknologiselskaper i fjor. 81 av disse var nyetableringer.

48 prosent av alle teknologibedriftene var innen IKT. 10 prosent innen olje og gass, ni prosent innen energi- og miljøteknologi og sju prosent innen helse. Antallet årlige nyetableringer øker for tredje på år på rad, også her utgjør IKT rundt halvparten.

Flytter til Oslo

– Det har vært en positiv utvikling i teknologibransjen de siste årene med både vekst i årlige nyetableringer og selskaper totalt, oppsummeres det i analysen.

Men samtidig er det slik at antallet selskaper som har flyttet, gått konkurs eller blitt slettet har vært økende.

– Majoriteten av utflytterne har flyttet til Oslo eller Viken, heter det i analysen.

Sysselsettingsutviklingen har vært betydelig lavere enn veksten i antall selskaper, i dette ligger det at de fleste selskapene fremdeles er små. IKT, samt olje og gass, sysselsatte flest i 2021, mens det er bransjene energi- og miljøteknologi og helse og marin som vokser mest.

Oppdrettsfisk på land ga vekst

Analysen viser også at selv om omsetningsveksten har vært sterk de siste ti årene, så stagnerte det noe fra 2019 til 2020.

Noen har likevel hatt en god vekst, og Impello-analysen har laget en oversikt over selskapene med størst omsetningsvekst siste år. Norwegian Fishfarming Technologies AS (Nofitech) kåres til årets vekstvinner med en vekst på hele 930 prosent.

Vekstvinneren Nofitech utvikler og leverer teknologi og anlegg for oppdrett av fisk på land.

Dette sier de selv i analysen om årsaken til den sterke veksten:

– Velprøvde teknologiske løsninger sammen med innovasjoner, fokus på fiskevelferd og et langsiktig salgs- og markedsarbeid, har gjort Nofitech til en foretrukket totalleverandør av RAS-anlegg. En solid økning i antall prosjekter, både i Norge og utlandet, førte til stor omsetningsvekst. Selskaper som Mowi og Bakkafrost har valgt ModulRAS, som er Nofitechs standardiserte, kostnadseffektive og driftssikre RAS-konsept.

Vokste med det grønne skiftet

Impello-analysen gar også laget en oversikt over hvilke selskaper som har hatt størst gjennomsnittlig omsetningsvekst de siste fem årene. Biokraft AS leder denne oversikten.