Skipsverftet frykter at økonomiske sanksjoner mot Russland vil bety full stopp i driften, skriver VG.

Selskapet ble etablert i 1986 med den russiske fiskeflåten i Barentshavet som hovedmarked, og størstedelen av oppdragsmassen består av vedlikehold og reparasjon av russiske fiskefartøyer.

Nå frykter direktør Greger Mannsverk at sanksjoner kan gi en bråstopp i handelen med Russland.

– Spørsmålet er jo også hvilke motsanksjoner som blir iverksatt fra russisk side, sier direktøren til VG.

Han understreker at han naturligvis mener man skal støtte opp om de sanksjonene mot Russland, men mener man samtidig da må ta høyde for at de norske bedriftene som rammes må hjelpes med finansielle midler fra staten.