Under pandemien kunne bedrifter utsette innbetaling av diverse skatter- og avgifter. Stat og kommune delte ut penger for å dekke tapte inntekter.

Nå er hverdagen tilbake – på godt og vondt. De siste månedene har en lite trivelig trend begynt å vise seg. Første kvartal i år bød på relativt få trønderske konkurser, men fra 1. april til 9. mai ble det åpnet konkurs i 64 av fylkets foretak: 17 flere enn samme periode i normalåret 2019.

Skrur av respiratoren

Særlig bygg- og anleggsbransjen sliter, ifølge Sparebank1 Midt-Norges tall for Trøndelag og Møre- og Romsdal. Prosjekter utsettes eller legges på is. Ikke alle bedrifter overlever.

– Også i transportsektoren er tidene tøffe, med galopperende drivstoffpriser og mangel på utenlandsk arbeidskraft, forteller gründerøkonom Johanna Aaker Lindstad i Sparebank1.

Økningen er raskere i Norge som helhet. Trøndelag henger noe etter, men utviklingen er tilsynelatende på vei mot hva Lindstad kaller en normalisering.

– Respiratoren som holdt liv i pandemirammede bedrifter skrus nå av – og den forventede konkursøkningen er på vei, sier hun.

Nærmer seg normalåret

Lindstad peker på at i snitt gikk 90 bedrifter i regionen konkurs for hvert kvartal i 2021 – mot 150 i 2019.

– Med 111 i første kvartal 2022 kan vi forvente at snittet for 2022 vil nærme seg 2019-nivået, fortsetter hun.

De siste ukers trønderske konkurser inkluderer små og store bedrifter i og utenfor anleggsbransjen. Autor Entreprenør AS i Levanger leverte selv oppbudsbegjæring 27. april. Gjelda skal ha vært cirka 4,5 millioner kroner og eiendelene verdt til sammen 30 000. J.B. Bygg og Alsa Bygg er andre selskaper i samme bransje som også har sluppet opp for penger siden 1. april.

Slutt på gjenåpningseffekten

Skatte- og avgiftskravene som ble utsatt under pandemien, kommer nå tilbake. Det forteller Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

– Gjenåpningseffekten er bak oss, renta øker og næringslivet rammes like hardt som andre av kostnadsøkningene. Når lønnsomheten er under press, reduseres evnen til å betale regninger, sier Jullum.

Sjeføkonomen forventer ikke noe konkursras som etter finanskrisen i 2008, men også han tror Norge kommer tilbake på 2019-normalen.

Tilbake: Konkurstallene er på vei tilbake til der de var før pandemien, tror økonomene Frank Jullum og Johanna Linstad. Foto: Terje Svaan / Adresseavisen

Tydelig over tid

Morten Trasti er gjeldsøkonom i Intrium, tidligere kjent som Lindorff. Han har merket en gradvis økning i antall inkassosaker de siste seks månedene.

– Antall inkassosaker er imidlertid fortsatt noe lavere enn ved inngangen av pandemien. Dette er i våre øyne derfor en normalisering i konkurstallene etter gjenåpningen av samfunnet. Det antyder også at det ikke var mange konkurser som lå og ventet når samfunnet åpnet opp igjen og offentlige ordninger avviklet, sier Trasti.

Økningen er særlig tydelig nasjonalt, over litt lengre tid. 938 konkurser ble åpnet i løpet av første kvartal i år, en økning på 12 prosent sammenlignet med første kvartal 2021.

Sammenligner man med foregående kvartal, altså fjerde kvartal 2021, er økningen på seks prosent. Det skriver SSB tirsdag. Nasjonalt gikk antallet konkurser noe ned i april.