For tredje år på rad skal SpareBank 1 SMN bidra med lønnstilskudd til midtnorske bedrifter, slik at de kan tilby sommerjobb til ungdommer i regionen. Det fremkommer i en pressemelding.

Banken har satt av fire millioner kroner til bedrifter som tilbyr ungdommer sommerjobb i minimum tre uker. Det gis et tilskudd på 7000 kroner per jobb, som tilsvarer en gjennomsnittlig ukelønn for ungdommer i sommerjobb.

Etter at banken i mars etterlyste bedrifter som ønsket å være med på ordningen, har responsen vært overveldende.

– Det har vært stor respons fra næringslivet i Midt-Norge. Nå kan 600 ungdommer få sommerjobb i tre uker. Kjærkomne penger for ungdommene og ikke minst en verdifull jobberfaring, og en viktig ressurs for bedriftene som trenger arbeidskraft i sommer.

Det sier banksjef i Gauldalen, Arne Ingar Elven, i pressemeldingen. Han både tror og håper at midtnorske bedrifter nå går en hektisk sommer i møte.

I Gauldalen er det til sammen søkt om støtte til 25 sommerjobber hos en rekke ulike bedrifter. Disse jobbene lyses ut i nærmeste tid.

– Optimismen i både næringsliv og reiseliv er omsider tilbake etter over to år med pandemi-bekjempelse og flere nedstengninger. Vil det trolig være stort behov for ekstra krefter gjennom sommeren, og vi velger derfor også i år å gi lønnstilskudd til små og mellomstore bedrifter i Midt-Norge, slik at 600 ungdommer kan få sommerjobb, sier banksjefen.

Har med LO på laget

Norges største arbeidstakerorganisasjon, LO, har vært med på å kvalitetssikre søknadene om lønnstilskudd. På den måten er banken trygge på at tilskuddet går til gode arbeidsopplevelser både for de som tilbyr jobben, og ikke minst; de som får den.

– Vi setter pris på at støtteordningen forutsetter at norsk lov og avtaleverk blir fulgt, ikke minst i forhold til korrekt arbeidsavtale og lønn etter gjeldende avtaleverk i bransjen. Det er viktig, sier regionleder Kristian Tangen i LO Trøndelag.

I tillegg til å være med å velge ut hvilke bedrifter, lag og foreninger som får tilskudd, vil LO sin sommerpatrulje også besøke noen av disse i løpet av sommeren.