Lenger ned i artikkelen er eksempler på yrker der det det er spesielt stor etterspørsel etter folk - også til jobber uten krav om høyere utdanning.

IT-konsulentselskapet Computas er i ferd med å etablere seg i Trondheim. Computas har en todelt ambisjon for satsingen: Å ha signert mellom 15 og 20 personer for ansettelse i løpet av 2022. Å bli et tresifret antall ansatte på trondheimskontoret i løpet av fire-fem år.

Computas er ikke alene om å etablere seg i Trondheim for tiden. I løpet av de to siste årene har flere IT-konsulentbedrifter varslet at de skal etablere seg i byen. Nyetableringene kommer på toppen av kraftig IT-vekst også i andre næringer, der flere velger å ha egne IT-utviklere. Alt dette skaper en voldsom etterspørsel etter IT-kunnskap.

– Det er et hett marked

Ida Ryland (28) er i ferd med å etablere Computas’ virksomhet i Trondheim.

– Er du ikke redd for at det blir vanskelig å få tak i folk?

– Vi er klar over at det er et hett marked der ute. Det er vanskelig både å rekruttere og å holde på folk. Vi skal ha like stor oppmerksomhet på det å holde på folk som det å rekruttere, sier Ida Ryland.

– Gjelder hele arbeidslivet

Problemet med å skaffe medarbeidere handler om langt mer enn IT-bransjen, Trondheim og arbeidskraft med høy utdannelse.

– Det gjelder i alle sektorer og overalt. Det er blitt et problem i mange bransjer å skaffe medarbeidere. Det er også vanskelig å få tak i folk med lav utdannelse, sier Gunn Iren Berg Svendsen, som har lang erfaring fra bemanningsselskapet Jobzone.

– Bruk engelsk: Gunn Iren Berg Svendsen i Jobzone kaster ut en brannfakkel til bedrifter og virksomheter som ønsker å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Foto: Privat

Her er noen av dem som etterspørres mest

– Kan du nevne eksempler på bransjer der det er spesielt vanskelig å rekruttere folk?

– Det er IT-bransjen, men også grafiske designere og regnskapsførere. I byggfagene ser vi at det er krevende å rekruttere bygge- og anleggsledere, det vil si folk med ingeniørkompetanse. Det er også vanskelig å rekruttere norske tømrere.

– Har du eksempler på yrker der det ikke er krav om høyere utdanning?

– For eksempel truckførere og produksjonsarbeidere. Det er ikke bare enkelt å få tak i slike, sier Berg Svendsen, som er daglig leder ved Jobzones trondheimskontor.

– Trenger utlendinger

– Stemmer det at svensker og polakker har reist hjem?

– Ja, det er vår erfaring. Mye av det skyldes koronarestriksjoner. Vi ser på søknader og henvendelser fra utlendinger at hvis pandemi-restriksjonene fjernes, ønsker de å komme tilbake til Norge, sier rekrutterings-veteranen.

Hun advarer mot å tro at utlendinger står i kø for å fylle hull i det norske arbeidslivet.

– Snakk engelsk

Gunn Iren Berg Svendsen slipper en aldri så liten brannfakkel for hvordan flere virksomheter kan tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft.

– I et internasjonalt arbeidsmiljø snakkes det gjerne engelsk som arbeidsspråk. Jeg forstår veldig godt at mange bedrifter og virksomheter stiller krav om å beherske norsk. Men for å kunne rekruttere medarbeidere, må bedrifter og virksomheter ikke la seg begrense av språket. Mange flere virksomheter enn i dag gjør klokt i å ta i bruk engelsk som arbeidsspråk, sier Jobzone-sjefen.

– Mangler arbeidskraft

– Arbeidsmarkedet preges av mangel på arbeidskraft og mangel på kompetanse. Dette gjelder både på ledernivå, i fagstillinger og i stillinger for ufaglærte, sier Hege Svendsen, daglig leder i bemanningsselskapet Fremogruppen.

Det er svært lav arbeidsledighet i Norge nå, og det gir seg utslag i kampen om arbeidskraft. De som var permitterte under koronaperioden er tilbake på jobb, eller de har funnet seg ny jobb, sier Hege Svendsen.

Arbeidskamp: Hege Svendsen i bemanningsselskapet Fremogruppen sier at det er en kamp om arbeidskraft og at arbeidslivet mangler hoder og hender på mange områder. Foto: Synne Mauseth

Jakten på utlendingene

Den erfarne rekrutteringseksperten peker på at utenlandsk arbeidskraft har dekket mangel på arbeidskraft og kompetanse i Norge, men det satte koronaen stopper for.

– Mange av dem har funnet seg jobb i hjemlandet eller i andre bransjer, sier Hege Svendsen.

Hun viser til at det til nå har vært stort sett internasjonale selskaper og virksomheter som har brukt engelskspråklige ansatte.

– Jeg tror at vi her vil se en dreining, slik at også lokalt næringsliv blir mer åpen for engelskspråklige ansatte, mener Hege Svendsen.

Hårete mål

Selv om det er mange arbeidsgivere som kjemper om de samme hodene, er Ida Ryland i Computas likevel optimist.

– Jeg håper at vi greier å få en så god bedriftskultur og verdier at vi blir en attraktiv arbeidsplass, slik at folk velger å bli når de har begynt hos oss, sier Ryland.

Gode vibrasjoner på Gløshaugen

En viktig grunn til at mange IT-konsulentbedrifter dras til Trondheim er at NTNU er en leverandør av stadig nye kandidater med IT-utdannelse.

– NTNU vil være viktig kilde for rekruttering for oss. Det er lett å merke de gode vibrasjonene på Gløshaugen, sier Ryland.

Rekordlav: Aldri har arbeidsledigheten vært lavere. Det skaper problemer for arbeidslivet og for samfunnet, sier Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag. Foto: Nav Trøndelag

Rekordlav ledighet

I mars er 1,5 prosent av arbeidsstyrken, eller 3 838 personer, helt uten arbeid i Trøndelag. Dette er den laveste marsledigheten NAV har målt.

– En så lav ledighet er godt nytt for den enkelte, men er samtidig en krevende utfordring for arbeidslivet og for samfunnet, sier Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag.