Årsaken til at alle i prisområdene nord for Dovre muligens kan oppleve fritt fall i strømprisene om noen uker, ligger i at vannmagasinene kan komme til å renne over, at det er mer vindkraft i våre naboland og at dårlig overføringskapasitet til sørlige deler av Norge bidrar til at kraftoverskuddet kan bygge seg opp her nord, melder VG tirsdag.

Samtidig tyder alt på at nordmenn i prisområdene sørover (der det også er en del trøndere) ikke nyter godt av samme utvikling. Helt siden ifjor høst har prisene vært mange ganger høyere sør og vest i Norge, og det fortsetter. Mandag spådde da også NVE at strømprisene spesielt i de sørlige delene av Norge, vil fortsette på et høyt nivå.

Det er kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Nena Storm Geo som er intervjuet av VG om situasjonen fremover.

Han sier det er en stigende sannsynlighet for at Nord-Norge og Nord-Sverige vil få perioder med nullpriser i vår og sommer på grunn av en veldig sterk hydrologisk balanse, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Nena Storm Geo.

Vindkraft og atomkraft

Det var i følge VG energinyhetsbyrået Montel som først omtalte saken i et nyhetsbrev. Kraftanalytiker Seland sier til VG at det er økende sannsynlig at spotprisen raser i prisområdene 3 og 4. Midt-Norge er i prisområde 3.

– Sannsynligheten er økende for at man får en situasjon hvor magasinene rett og slett går fulle og da blir det tap av vann i systemet. Da er verdien på vannet null, sier Seland til VG, og han svarer bekreftende på spørsmål om spotprisen i prisområde 3 og 4 blir gratis.

– Ja, det er absolutt en viss sannsynlighet for at den blir det i perioder hverfall, slik det var sommeren 2020, sier Seland til VG.

Analytikeren sier at fyllingsgraden i Nord-Norge og Nord-Sverige nå er fem prosent poeng høyere enn det som har vært normalt de siste 20 årene. Han sier også at det er en sterk hydrologisk balanse i nordlige deler av Norden og at det kommer stadig vekk inn ny vindkraft i Nord-Sverige og Finland. På toppen av dette skal den finske atomreaktoren Olkiluoto 3 snart starte prøveproduksjonen.

Seland legger til at det er knyttet en del usikkerhet til forventningene.

Priskollaps

– Så det blir en enormt sterk kraftbalanse, og stor sannsynlighet for priskollaps og en situasjon der man taper vann, slik vi så sommeren 2020, sier Seland. Værvarslene er også våtere enn normalt og indikerer fortsatt mye nedbør i Nord-Norge og Nord-Sverige. Seland sier det er fortsatt sannsynlig med veldig store områdeprisforskjeller gjennom våren og sommeren. Han tror ikke det er mulig med samme effekt for sørlige deler av Norge. Kun mye nedbør eller en endring av situasjonen med gasskapasiteten i Europa kan påvirke prisen nevneverdig der, mener analytikeren.