– Jeg holder jo på med forskjellig småtteri på flere hold. Det er et lite selskap som vi skal bruke til noen småinvesteringer blant annet innen fritidsmarkedet og hytter, sier Helge Gåsø til lokalavisa Hitra-Frøya om nyetableringen.

Han forteller at han blant annet er i gang med å sette opp et par hytter på Sula, som inkluderes i selskapet.

– Vi får stadig forespørsler om å bli med på forskjellige på fritidsmarkedet også, og da er det greit å ha det i et eget selskap. Vi leker med noen tanker, men det er lite konkret hva dette blir for øyeblikket.

Frøy fritid er et frittstående selskap og ikke underlagt Frøy-konsernet eller NTS, som Gåsø Næringsutvikling eier 38,99% av.

Aktivitetene til selskapet oppgis å være «Investering i aktivitet mot fritidsmarkedet og det som hører naturlig sammen med dette».