Gjennom familieselskapet Kvarv AS kontrollerer oppdrettsgründer Gustav Witzøe og sønnen Gustav Magnar en rekke sjømatselskaper, deriblant den børsnoterte laksegiganten Salmar på Frøya.

Konsernregnskapet viser samlede inntekter i fjor på 10,7 milliarder kroner, mens konsernets resultat før skatt ble på snaut 2,5 milliarder kroner.

- Jobb nummer én

Resultat er nesten én milliard bedre enn året før, men Witzøe er fortsatt svært bekymret for kostnadsutviklingen i oppdrettsbransjen. Bakteppet er blant annet lakselusproblemene.

- Det er ikke bare vår, men hele bransjens bekymring. Kostnadene er galopperende, og jobb nummer én er å få kontroll på dem, sier Gustav Witzøe til Adresseavisen.

Derfor sier han også at det er den rekordhøye lakseprisen som i stor grad forklarer de gode økonomiske resultatene.

- Og lakseprisen er en utro tjener, det vet vi godt. Den er det lite vi kan gjøre med, vi må konsentrere oss om biologien, sier Witzøe.

Kvarv-regnskapet viser at eierne i fjor tok ut 200 millioner kroner i utbytte fra selskapet, og Witzøe sier at det går til å betale formuesskatt og skatt på utbytte.

Industri

Rundt 2100 ansatte jobbet i fjor i selskapene som ligger i Kvarv-konsernet. Witzøe-familiens sjømatinvesteringer forvaltes gjennom Kvarvs datterselskap Kverva, som blant annet eier 53,4 prosent av Salmar.

foto
Laksefabrikk: Salmar er det største selskapet i Kvarv-konsernet. Ved Innovamar på Frøya slakter og foredler selskapet laks. Foto: Morten Antonsen

En annen del av konsernet er fiskematselskapet Insula AS, som gjennom datterselskapene produserer og selger sjømatprodukter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet i Norden.

Witzøe mener det er et uutnyttet potensial i salget av fiskematprodukter i det norske dagligvaremarkedet, og at man er nødt til å utvikle nye produkter som kundene vil ha.

- Å ta del i dette området vil være viktigere for oss fremover, og vi ønsker først og fremst å bygge en virksomhet som er stor nok til at vi kan utvikle nye produkter, sier Witzøe, som mener at vareutvalget er alt for begrenset:

- Vi ser at fiskeomsetningen faller. Går du inn i en dagligvarebutikk så får marint protein en liten hylle, mens rødt kjøtt har ti ganger så stor hylleplass, sier han.

I Witzøes årsberetning for Kvarv skriver han at konsernet «har en betydelig beholdning av likvide midler og ser mange interessante muligheter i år 2017 og fremover».

På spørsmål om hvor stor omsetning man sikter på å få i Insula-selskapene, så svarer han at det er umulig å gi noe eksakt tall.

Havmerd på vei

Witzøe grunnla Salmar på restene av et konkursbo i 1991, og selskapet har utviklet seg til å bli en av verdens største produsenter av atlantisk laks.

I fjor var Salmar det første selskapet som fikk tildelt såkalte utviklingskonsesjoner for lakseoppdrett, og selskapet har brukt rundt 700 millioner kroner på utvikling og bygging av en havmerd for oppdrett til havs.

Den 7000 tonn tunge stålkonstruksjonen ble bygget i Kina, og er nå på vei fra Asia til Frohavet utenfor Trøndelag.

- Nå er den et sted mellom Madagaskar og Sør-Afrika, og skal runde Kapp det gode håp den 29. juli, sier Witzøe.

foto
Stor: Salmars havmerd er 68 meter høy, og har en diameter på 110 meter. Snart runder den sørspissen av Afrika på vei til Trøndelag. Foto: Salmar

Han sier at den skal anløpe Frohavet den 1. september, og at det første utsettet av fisk i merden vil skje rundt tre uker etterpå.

- Vi er utrolig godt fornøyd med at vi fikk til dette både innenfor budsjett og tidsplan, og det mens det fortsatt var blokkert mellom Norge og Kina, sier Witzøe.

Han håper at de allerede med den første generasjonen med fisk i havmerden, vil kunne oppfylle målene som Fiskeridirektoratet har satt for de nye utviklingskonsesjonene. Etter hvert kan konsesjonene omgjøres til ordinære tillatelser.

- Det vi forventer av politikerne er at det nå kommer et system for oppdrettskonsesjoner til havs, og at prisingen av disse avklares, sier Witzøe.

Utenfor kjernen

Witzøe-familien har samlet sjømatinvesteringene i Kvarv, mens andre investeringer utenfor kjernevirksomheten ligger i selskapet GMW Venture. Dette selskapet ledes av Gustav Witzøes sønn, Gustav Magnar Witzøe.

GMW Venture eier selskapet MGM Eiendom og restauranten Nordøst på Solsiden i Trondheim, og har også investert i flere oppstartsselskaper. Tidligere i år ble selskapet også medeier i kafékjeden Jordbærpikene.

Årsregnskapet til GMW Venture viser at selskapet i fjor fikk et underskudd før skatt på rundt 360 000 kroner.