Overskuddet er tidenes største for selskapet som i fjor høst ble solgt til det amerikanske selskapet Zoetis for 6,5 milliarder kroner.

Pharmaq utvikler, produserer og selger fiskevaksiner og andre fiskehelseprodukter til oppdrettsbransjen både i Norge og internasjonalt. Forskning og utvikling skjer i Oslo, mens produksjonen skjer ved selskapets hovedkontor i Overhalla i Nord-Trøndelag.

Vekst i Chile

Fra 2014 til i fjor økte inntektene med drøyt 40 millioner kroner, som ifølge årsrapporten skyldes økt vaksinesalg i Chile og i Middelhavet.

Ifølge rapporten falt derimot inntektene fra det norske markedet, noe som både skyldtes økt motstandsdyktighet mot selskapets lakselusmedikamenter og økt konkurranse fra andre vaksineprodusenter.

Inntektene fra det norske markedet falt fra 314 millioner i 2014 til 285 millioner kroner i fjor, ifølge rapporten.

Selskapet lager vaksiner og helseprodukter både til laks og andre til andre fiskearter.

Ansatte overtok

Selskapet har røtter fra 1980-tallet da det ble etablert et testsenter for fiskevaksine i en nedlagt sildoljefabrikk på øya Elvalandet i Namsenfjorden. I 2004 bestemte den daværende eieren, Alpharma, seg for å selge fiskehelsedivisjonen, og ansatte og ledelse i Overhalla gikk sammen om å overta selskapet.

I 2008 kjøpte Orkla og Salmar-gründer Gustav Witzøe størsteparten av aksjene, og i 2013 ble selskapet solgt til oppkjøpsfondet Permira for 1,9 milliarder.