- Verden ender seg stadig raskere, arbeidsmarkedet er usikkert og bransjer er i omstilling. Det er helt klart et behov for kurs om omstilling og endring, sier Marianne Danielsen hos Engasjert byrå. Det gjør at det ikke lenger tilbys så mange kurs i teambuilding, for i stedet må flere bransjer jobbe med nedbemanning og omstilling.

Engasjert byrå, som omtaler seg som et endringsbyrå, har tatt direkte tak i dette og lansert et gratis online-kurs hvor kursdeltagerne gjennom syv leksjoner skal lære både å kjenne seg selv bedre og skaffe seg et nettverk.

Rekordstor endringsvilje

- Kurset er en sum av det vi har lært gjennom å ha jobbet mye med omstilling. Det er helt klart et behov for et sånt kurs, og vi mener dette kan være en enkel måte å komme i gang med egenutvikling på, sier Danielsen.

YS sitt Arbeidslivsbarometer fra august viser at norske arbeidstakere ikke er mer redd for å miste jobben nå enn de var midt under finanskrisen. Men viljen til å omstille seg er på et rekordhøyt nivå, dette ifølge en undersøkelse hvor over 3000 personer fra alle bransjer og yrker har svart.

I undersøkelsen svarer hele seks av ti at de vil påta seg flere arbeidsoppgaver dersom det må til for å berge arbeidsplassen. Nesten tre av fire er villige til å påta seg nye oppgaver, og seks av ti er interessert i å ta mer utdanning dersom det er nødvendig for å beholde jobben.

Kartlegg deg selv

Ifølge NHO vil nå hver femte ansatte bytte jobb i løpet av ett år.

- I for eksempel oljebransjen har mange måtte endre seg. Før kom det inn oppdrag og det var bare å jobbe med dem, men så sluttet oppdragene å komme og kulturen må snus. Ingeniørene må tenke på helt andre måter. De må enten gå til andre fagfelt, eller de må bli proaktive. Selge, avdekke behov og jobbe mer, sier Danielsen.

Online-kurset hvor Danielsen har skrevet noen av leksjonene heter «Kunsten å markedsføre seg selv», og her må deltageren blant annet finne sine verdier, forstå hvordan hun finner et godt nettverk og hvordan sosiale medier kan brukes til å markedsføre seg selv.

- Mitt tips når noen nedbemannes er å først å kartlegge seg selv grundig. Snakk med noen som kjenner deg, hva er du god på, hva annet kan du jobbe med? Hva er dine verdier, hvilket nettverk har du?

I Engasjert byrå må alle være engasjert. Les lederintervju med Marianne Danielsen.

Relasjonsbyen Trondheim

Danielsen er opptatt av nettverksbygging. Begynn med det tidlig, så snart du begynner å tenke tanken ny jobb, er hennes råd.

- Trondheim er en relasjonsby. Det sies at hele 80 prosent av alle jobber aldri utlyses, derfor må du ha eller skape deg et nettverk. Ha en oppdatert profil på LinkedIn, og like viktig: Tenk bredt. Engasjer deg, ikke bare i egen bransje, men i idrettslaget og FAU på skolen. Alle steder du møter folk. Det skjer ikke noe om du holder et planlagt jobb-bytte for deg selv. Du må komme deg ut, snakke med folk, tørre spørre, sier Danielsen.

Elin Marie Andreassen har som heltidspolitiker (Frp) og kommunalråd i Trondheim kommune et stort nettverk. Ikke går hun i umiddelbare planer om å skifte jobb heller, samtidig som hun vet at hun er avhengig av både partiet og velgerne om hun får fortsette som kommunalråd lenger enn de fire årene hun er inne i nå.

Andreassen har tatt online-kurset til Engasjert byrå for å lære å kjenne seg selv bedre.

- Jeg lærte noe nytt om meg selv i hver leksjon. Det gis konkrete spørsmål og arbeidsoppgaver, og tar du disse på alvor kommer du ut med ny innsikt, mener 33-åringen som har bachelor i statsvitenskap og utdanner seg til coach mens hun er kommunalråd.

- Arbeidslivet er en mulighet

- Det er nyttig å reflektere over hvem du er, og en råd tråd gjennom kurset er å selge seg selv. Og det er jo det det handler om hvis du skal skaffe deg en jobb, sier Andreassen.

- Jeg er med i flere nettverk, men det er viktig å være bevisst: Hvilke ressurser trenger jeg og hva kan jeg bidra med? Som politiker er det nødvendig med nettverk, men senere når jeg må over i annen jobb må nok nettverket spisses inn mot det, sier Andreassen som er klar for stadig endring.

- Arbeidslivet er og blir enda mer endring. Enten må du bytte jobb, og om du ikke får nye oppgaver, så må du løse dem på en ny måte. Før utdannet du deg til et yrke og jobbet med det samme livet ut, nå må du være åpen for alle nye muligheter og gå på kurs. Arbeidslivet er mulighet, den må gripes.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
Marianne Danielsen i Engasjert byrå gir tips til arbeidstagere i endring og nedbemanning. Foto: Morten Antonsen