- Infeksiøs lakseanemi (ILA) kan smitte fra oppdrettslaks til villaks, men basert på det vi vet nå er det veldig lite som tyder på at villaks blir smittet av virus fra oppdrett, sier Abdullah Madhun, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Han forteller at smitten også kan tenkes å gå den andre veien, fra villaks til oppdrettslaks.

- Men vi har et stykke igjen å gå før vi kan avdekke omfanget av smitte mellom oppdrettslaks og villaks. Vi trenger mer forskning på området.

For halvannen uke siden ble det rapportert inn mistanke om ILA-smitte ved et anlegg på Frøya.

Totalt åtte anlegg ble båndblagt for å hindre spredning.

Mattilsynet sa da at de nå venter på endelige prøvesvar, både for å finne ut om fisken faktisk er smittet, og for å finne ut om eventuell smittet fisk kan slaktes til konsum.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker.