På en pressekonferanse i Hammerfest onsdag offentliggjorde olje- og energiminister Tord Lien (Frp) hvilke oljeselskaper som får nytt areal å lete i på norsk sokkel.

13 selskaper fikk tilbud om andeler i ti nye utvinningstillatelser. Alle ligger i Barentshavet, og tre ligger i den sørøstlige delen utenfor Øst-Finnmark hvor det aldri før er boret etter olje og gass.

Miljøorganisasjoner og SV og Miljøpartiet De Grønne protesterte mot tildelingen, mens Lien sier at nye funn kan «bety enormt for verdiskaping og arbeidsplasser i Norge i årene foran oss».

Overtar ansvaret

Statoil fikk eierandeler i fem lisenser og fire operatørskap i lisensrunden. Selskapet ble operatør for to av lisensene i Barentshavet sørøst, som ble en del av norsk sokkel etter at Norge inngikk delelinjeavtalen med Russland i 2011.

Siri Espedal Kindem overtar 1. juli som områdedirektør for Drift Nord i Statoil etter Morten Loktu, og skal dermed lede selskapets virksomhet i Barentshavet og Norskehavet. Hun sier til Adresseavisen at selskapet har stor tro på det nye området, blant annet basert på undersøkelsene de har gjort i forkant av tildelingen.

- Vi vil ikke gå ut med noen funnsannsynlighet, og vi vet at vi vil bore tørre brønner. Men vi tror også at vi vil kunne finne noe av en viss størrelse, sier Kindem, som i dag er produksjonsdirektør for Åsgard-feltet.

- Tillitserklæring

Oljeselskapet Det norske ble tildelt andeler i tre lisenser, og de ble operatør for én av dem.

- Vi er svært godt fornøyd med tildelingen, sier kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske på telefon fra Singapore, der Det norske nå forbeder utskiping av plattformdekket til Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen.

To av Det norskes lisenser ligger i den sørøstlige delen av Barentshavet, inkludert lisensen der selskapet ble operatør.

Brøske anser det som en tillitserklæring at Det norske var det eneste selskapet, ved siden av Statoil, som fikk tildelt operatørskap i Barentshavet sørøst. I dette området er selskapet nå forpliktet til å bore letebrønner i løpet av tre år, og Brøske sier at de har store forventninger til området.

- Det foreligger mye data fra området, blant annet fra seismiske undersøkelser. Vi har et godt teknisk grunnlag for vurderingene vi har gjort, og vi er optimistiske, sier han.

- Vinnerne

Det norske blir sammen med Lundin og Statoil utpekt som vinnerne i tildelingsrunden av oljeanalytiker Jon Olaisen hos ABG Sundal Collier. I en analyse påpeker han at staten også har sikret seg direkte eierskap i de tre lisensene i Barentshavet sørøst, noe som signaliserer at de er svært attraktive.

Shell valgte å trekke sin søknad om lisenser i den 23. konsesjonsrunden. Brøske sier at det er et tegn på krisen i oljebransjen, og at det er desto viktigere at andre selskaper signaliserer at de vil satse videre på norsk sokkel.

Oljeprisen nærmet seg onsdag 50 dollar per fat for første gang siden november i fjor. Brøske sier at det vil «være en fordel» om oljeprisen stiger ytterligere, men at de først og fremst jobber får å få ned kostnadene.

- Jobb nummer én er å utvikle løsninger som gjør at vi kan utvinne olje lønnsomt med en oljepris ned mot 40 dollar per fat, sier Brøske.

foto
Leting: Siri Espedal Kindem overtar 1. juli som områdedirektør for Drift Nord i Statoil etter Morten Loktu, og skal lede den fremtidige virksomheten i Barentshavet. Foto: Harald Pettersen/STATOIL
foto
Vinner: Kommunikasjonsdirektør Rolf Jarle Brøske i Det norske sier at selskapet har stor tro på Barentshavet sørøst. Foto: Kim Nygård