HelgelandsKraft i Mosjøen samarbeider med Nord-Trøndelag E-verk om et kraftverk i Bindal, men det får foreløpig være nok.

- Samarbeidet i Kolsvik fungerer utmerket, men å gå videre og inn i eventuelle fusjonssamtaler er helt uaktuelt, sier Johnsen.

- Hvorfor?

- Det har jeg ingen plikt til å svare på. Vi har andre planer, svarer styrelederen.

Stemningen er derimot annerledes på Nordmøre og i Romsdal. Nordmøre Energiverk (NEAS) i Kristiansund og Istad i Molde vil mer enn gjerne bli tatt med på råd når trønderne igjen snakker fusjon. Også Svorka Energiverk i Surnadal er åpen for en prat.

Styreleder Dagfinn Ripnes i NEAS sier han er glad for at det blåses nytt liv i fusjonsplanene.

- Vi vil gjerne være med og bygge opp en enhet med finansielle muskler og kompetanse nok til å kjempe i toppen i norsk kraftforsyning, sier Ripnes, som også er ordfører i Kristiansund.

Kraftfusjon i Midt-Norge vil følgelig stå på dagsorden neste gang styret i NEAS møtes. TrønderEnergi, som har tatt initiativet til ny fusjonsdebatt i Midt-Norge, er største aksjonær i selskapet.

Dagfinn Ripnes mener det vil være taktisk klokt å gå gradvis frem, og først samle kreftene hver for seg.

- Sporene skremmer fra forrige runde i Trøndelag, og det vil være en fordel for debatten at trønderne klarer å jobbe medstrøms før andre aktører utfordres i sør og nord. Vi for vår del har også en del å børste rent, og vi er opptatt av å bygge gode relasjoner både til Svorka Energiverk og Istad, sier Ripnes.

Venner igjen

Nettopp NEAS og Istad røk uklar for tre år siden, da fusjonsforhandlingene strandet og Trondheim Energiverk (TEV) i stedet kom inn som hovedaksjonær i Molde-selskapet. Nå synes forholdet å være langt bedre.

- Vi har ikke noen løpende negativ holdning til hverandre, sier styreleder Jan Petter Hammerø i Istad. Han tar gjerne en prat med både NEAS og trønderne med tanke på å forene kreftene nord for Romsdalsfjorden og aller helst opp til Saltfjellet.

- Vi er positive til å bli med i en slik enhet, forutsatt at Istad forblir et frittstående og selvstendig verk som i dag. Vi krever ikke noe hovedkontor, men ønsker å være konsernets brohode inn i Møre og Romsdal, sier Hammerø som allerede i går orienterte formannskapet i Molde om den nye situasjonen som har oppstått i Trondheim. Molde kommune er nest største aksjonær i Istad.

Også Svorka Energiverk holder døra på gløtt. Verket har tidligere avvist et hvert frieri, men styreleder Ingebrigt G. Moen sier det har oppstått en helt ny situasjon i og med Regjeringens inngripen i TEV-saken og at styret i Svorka derfor bør ta en ny runde med sine eiere.

- Jeg har ikke noe foreløpig svar å gi, men holder utfallet av en slik runde som helt åpen, sier Moen.