– Tolletaten avdekket ved fjorårets vinterfiske avvik ved kontroll av eksportdeklarasjoner. Feil og avvik var blant annet knyttet til oppgitte verdier, klassifisering, kvalitet, transportmiddel og opplysning om feil tollsted ved eksport. Etaten vil derfor følge dette tettere opp i år, sier avdelingsdirektør Ole Kristian Gjørven i Tolletaten.

Tolletaten vil kontrollere at eksportdeklarasjoner og øvrige tolldokumenter er korrekt utfylt både ved utpassering, men også gjennom etterkontroller i virksomheter.