I denne bygda slåss bedriftene om arbeidstagere

foto