– Vi blir nødt til å ha mer plass, men vi kommer ikke til å flytte fra dette bygget, sier Tone Buarø Pettersen, som er lokasjonsleder for Aker Solutions i Midt-Norge.

Selskapet har i dag rundt 400 ansatte i Radmannbygget på Leangen, og i tillegg er rundt 120 personer som jobber offshore tilknyttet virksomheten i Midt-Norge.

Pettersen sier at de hovedsakelig er ute etter nye ingeniører til kontoret i Trondheim, men at de også skal ansette økonomer og andre administrative stillinger.

– Vi har nettopp signert en opsjonsavtale med Equinor for tre nye år, og den alene vil gi jobb til 150 personer på kontoret her, sier Pettersen til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Milliardkontrakt skal ledes fra trondheimskontoret

Offshorearbeid

Hun sier at de allerede har signert avtaler med 50 nye medarbeidere, og at de vil fortsette å hente inn nye folk gjennom hele året.

– Ut ifra prognosene for aktiviteten fremover, så burde vi hatt enda flere, sier hun.

Aker Solutions har nå rundt 400 ansatte i det karakteristiske Radmannbygget. Foto: Espen Bakken

Kontrakten med Equinor er en såkalt vedlikeholds- og modifikasjonsavtale som Aker Solutions overtok sammen med den øvrige olje- og gassvirksomheten i konkursrammede Reinertsen AS i 2017.

Kontrakten omfatter arbeid på flere felt på norsk sokkel, og da den nylig ble forlenget opplyste Aker Solutions at kontraktsverdien var på mellom to og tre milliarder kroner.

– Vi har også rammekontrakter med Shell og Okea som gir oss mye arbeid, og hvor oppdragsmengden bare øker, sier Pettersen.

Rush etter skattepakke

Pettersen sier at mye av arbeidet også er utløst av skattepakken for oljebransjen, som Stortinget vedtok som et koronatiltak i 2020.

Den medfører gunstige skatteregler for prosjekter der utbyggingsplanene leveres til myndighetene for godkjenning innen utløpet av 2022.

I fjor ble det totalt innlevert åtte slike utbyggingsplaner, men i år forventer Oljedirektoratet at det vil bli innlevert flere titalls nye planer slik at oljeselskapene skal rekke fristen.

– Aker Solutions er også med på prosjekter inn mot det grønne skiftet, og andelen ansatte fra Trondheim som bidrar inn på denne type prosjekt vil øke fremover, sier Pettersen.

– Mer enn bare olje og gass

Men samtidig som Aker Solutions og andre selskaper jakter nyansettelser, så har antallet som søkere seg til petroleumsfagene på NTNU vært i fritt fall i mange år.

Martin Dahlen Trana er pålitelighet- og vedlikeholdsingeniør i Aker Solutions og leder for Young Solutioneers, som er en faglig og sosial organisasjon for de yngre ansatte i selskapet.

Han påpeker at Aker Solutions ikke nødvendigvis er ute etter petroleumsingeniører, men at de først og fremst ansetter ingeniører fra mange ulike fagdisipliner som er relevante for prosjektene og strategien til selskapet.

– Vi jobber ikke med reservoarer og geologi, men med planlegging, bygging, modifikasjoner og installasjon av komplekse byggeprosjekter, sier Trana.

– Vi er fortsatt ikke der at det grønne skiftet sysselsetter stort i Norge, selv om du har enkelte prosjekter som Equinors havvindprosjekt Hywind Tampen og fangst og lagring av CO2 hos sementfabrikken Norcem Brevik. De store jobbene er fortsatt innen tradisjonell olje og gass, men det er store komplekse prosjekter som vil bli veldig likt de fremtidige grønne oppdragene, sier han.

– Jeg mener derfor at den beste muligheten til å bygge nødvendig kompetanse for å kunne bidra i det grønne skiftet, blant annet er ved å jobbe med tilsvarende store, komplekse olje- og gassprosjekter, sier Trana.

Tone Buarø Pettersen og Martin Dahlen Trana sier at de ser etter både nyutdannede og erfarne ingeniører. Foto: Espen Bakken

Utslippskutt

Hovedvirksomheten til Aker Solutions i Trondheim er elektrifisering, vedlikehold og modifikasjon, noe som blant annet omfatter prosjekter der strøm fra land skal erstatte kraften fra gassturbiner på plattformene.

– Det er viktig å huske på at det foregår mye arbeid for å få ned utslippene fra sokkelen, og at det ikke bare dreier seg om elektrifisering. Vi har blant annet et verktøy som sammenligner hvordan ulike konsepter og løsninger påvirker utslippene over anleggets levetid. Det er utviklet av ei av våre egne ansatte på min alder, sier Trana.

Ansettelsene i Trondheim er del av en nasjonal rekrutteringskampanje, der Aker Solutions totalt skal ansette 600 nye medarbeidere i løpet av året.

Pettersen sier at de både ansetter nyutdannede og senioringeniører fra andre firmaer, men erkjenner at det er stor konkurranse om de samme hodene.

Blant annet er også Equinor i gang med å ansette en rekke nye ingeniører.

– Det er stor konkurranse om å være en mest attraktive arbeidsgiveren, men vi ser at det ikke bare er lønn som teller. For mange er både langsiktighet og hvilke oppgaver og prosjekt man kan jobbe med det viktigste, i tillegg til et godt arbeidsmiljø, sier hun.