Hyttebyggingen har sine åpenbare positive sider, som mange arbeidsplasser i ei aktiv byggenæring, fritidsinnbyggere som handler i Oppdal og som gjør at kommunen har et handels- og servicetilbud som er langt bredere enn en kan forvente i ei bygd med 7000 innbyggere.

- Bør og kan Oppdal vokse med 2000 nye hytter de neste 20 årene?

- Vanskelig spørsmål. Hvis vi greier å ta tilstrekkelig hensyn til landbruk og i særlig grad utmarksbeite, så ja da tror jeg vi kan det, sier ordfører Welander.

Det er regulert inn 1000 ubebygde hyttetomter i Oppdal.

- Det er nok ikke alle de 1000 tomtene som er like salgbare. Jeg synes det er vanskelig å si hvor mye som tåles. Jeg tror vi må være flinke med planlegging og tilrettelegging. Hvis vi ikke greier det, vil det heller ikke være attraktivt å ha hytte i Oppdal, sier Welander.

foto
Ordførere i Oppdal Kirsti Welander (Ap) tror bygda tåler 2000 flere hytter.

Parkeringstrøbbel

Den tidligere turistsjefen i Oppdal og hyttetallknuseren Klaas van Ommeren ser ingen grunn til å sette noe tak på antall hytter i Oppdal.

- Det er ikke der Oppdal har utfordringer. Oppdals utfordringer ligger på parkeringsplasser og fremkommelighet i sentrum. Bare ta to tall. I Oppdal er det bygget 364 hytter i løpet av de siste fem årene. Det betyr at man trenger plass til 200–250 biler ekstra per helg. Si at man greier å bygge 500 hytter i de neste fem årene. Da trenger man plass til minimum 300–350 biler innen 2022. De kommer selvfølgelig ikke samtidig, men det er et stort tankekors, mener van Ommeren.

- Diskusjonen om betalte eller ikke betalte p-plasser i Oppdal er av forbigående art. Det er ikke snakk om, men når det må innføres. Derfor må alle nye bygg i sentrum av Oppdal bygges med parkeringskjeller, sier Ommeren.

Mindre hytter

Det er nå en trend å ha hytta slik at du ikke er tett på hyttenaboer, og mange vil helst bygge i tregrensen. Trenden er ikke så stor ennå, men en annen trend som er langt mer dominerende er at stadig flere, særlig blant de yngre, ønsker betydelig mindre hytter med bedre planløsninger.

- Det er på mange måter fornuftig, sier van Ommeren, som råder mange til å sjekke hyttene som er til salgs i Oppdal nå.

- Mange av hyttene bygget fra 80-tallet og fram til 2010 har ofte stuer som ballsaler med et kjøkken trykket bort i en krok, små soverom, dårlige løsninger for skapplass og vindfang som ikke er riktig dimensjonert for at fire-fem personer kommer fra ski samtidig.

foto
Den tidligere turistsjefen i Oppdal, Klaas van Ommeren, sier Oppdals utfordring er å ha nok parkeringsplasser og fremkommelighet i sentrum. Foto: Ludvig Killingberg

Doblet antall på 20 år

Oppdal har på 20 år mer enn doblet antallet fritidsboliger i kommunen, fra 1682 til 3627. Det viser statistikken over fritidsbygg i kommunene fra 1998 til 2018 fra Statistisk sentralbyrå.

Tallene viser at Oppdal beholder sin plass som den 14. største hyttekommunen i Norge, og som den 11. største hyttekommune på fjellet. Røros, som er den nest største hyttekommunen nord for Dovrefjell, har en svakere utvikling og faller fra en 14. til 15. plass.

Har bygd 2000 hytter

Oppdal har beholdt sin 3. plass når det gjelder vekst i antall hytter siden målingen startet i 1998. Siden da har Oppdal gått fra 1682 til 3627 hytter, en økning på nesten 2000 hytter.

Oppdal er 6. størst på vekst fra 2017, og er på linje med Trysil. Men kommunen hamler ikke opp med kometen Øyer i Gudbrandsdalen i Oppland og stedet som øker mer enn alle andre over tid: Vinje kommune i Telemark, som øker med rundt 160 hytter hvert eneste år.

- Veksten er nå på nivået som Oppdal bør ligge på, sier Ommeren.

Tror på videre vekst

I Trøndelag drar Oppdal fra Røros, som hadde en minimal økning i antallet hytter i fjor.

- Oppdal har bygget 652 flere hytter enn Røros siden 1998, og mer enn dobbelt så mange hytter de siste fem årene, fortsetter van Ommeren.

Rennebu fortsetter å øke, men gjorde det noe svakere enn forventet i 2018. Ommeren tror Oppdal og Rennebu vil vokse i framtida.

- Om sju til ti år står de nye veiene fra Trondheim til Oppdal og Rennebu ferdige. Da vil reisen til området bli ca. 20–25 minutter kortere, samtidig som Røros ikke vil få samme uttelling. Reiseavstand til hytta har blitt stadig viktigere. Derfor har steder som Hurdal, Lygnasæter og Sigdal hatt en kraftig utvikling de siste årene etter som de ligger nært Oslo-område, sier Ommeren.