- Norge må ta en sentral posisjon for å utvikle digitale valutaer som bitcoin, sier NTNU-studenten. Han skriver masteroppgave ved NTNU Entreprenørskolen om digitale valutaer eller kryptovalutaer som det også blir kalt. Han er også opptatt av blokk-kjedeteknologien som gjør digitale valutaer mulig.

Den norske merkevaren som handler om stabilitet, troverdighet, tillit og demokrati, kan etter hans mening bety mye for utviklingen av verdensomspennende digital valutaer som i dag er i støpeskjeen.

Notland tror bitcoin kan bidra til å gjøre verden bedre.

- Bitcoin er en ny måte å lage penger på. Vi har laget et massivt nettverk av mennesker som samarbeider om å holde nettverket oppe.

Investerer for å bli rike

- Desentralisert og demokratisk, sier Notland og tenker på måten verdensomspennende digitale pengesystem fungerer. Til nå har det vært mye snakk om hvor mye penger det er mulig å tjene på bitcoin-investeringer. Bitcoin er den mest utbredte av de mange ulike digitale valutaene som finnes.

I 2017 har det vært en voldsom prisstigning. I januar fikk du kjøpt én bitcoin for 750 amerikanske dollar. Nå, 27. desember, må du ut med cirka 16 000 dollar. Prisveksten har gjort at folk spekulerer i håp om å bli rike. Adresseavisen har den siste tiden skrevet om folk som investerer i digital valuta.

NTNU-forsker Are Oust advarer mot at bitcoin-verdien kan være en boble som snart sprekker. Han frykter at folk som investerer pengene sine i digital valuta, risikerer å tape hele investeringen. Oust advarer også mot å støtte svart økonomi gjennom å kjøpe digital valuta uten sentral styring. Bitcoin kan brukes av kriminelle til å hvitvaske penger.

Global tillitsdugnad

Jørgen Svennevik Notland er mer opptatt av at nye verdensomspennende pengesystemer uten en nasjonal styring, er en stor fordel når staten ikke er til å stole på. Derfor vil han ha Norge med på en dugnad.

foto
Digital og desentralisert: Jørgen Svennevik Notland mener tida er inne for en helt ny valuta.

- Bitcoin er en global tillitsdugnad, sier NTNU-studenten Jørgen Svennevik Notland. Han mener sikkerheten ligger i at det er åpenhet om transaksjonene.

- Bitcoin er en åpen protokoll som alle kan lese. Norge bør delta i tillitsdugnaden som bitcoin representerer. Det er ikke slik at folk som bruker bitcoin er anarkister og hater staten. Siden det er så tidlig, kan Norge få en veldig bra posisjon der landet kan bli ledende på tillitsdugnadsteknologi, sier Notland. Han bruker Sveits som eksempel. Der er det bygd opp et eget økosystem for blokk-kjedeteknogi, kalt cryptovalley. (ekstern lenke)

Men norske politikere har liten tro på bitcoin som et funksjonelt betalingsmiddel særlig på grunn av de voldsomme verdisvingningene.

Paradigmeskifte for penger

- Norge har muligheten til å delta på tillitsdugnaden eller å melde oss ut. Før eller siden kommer vi til å delta uansett. Spørsmålet er bare om det blir et samarbeid fra starten av der Norge kan påvirke. Digital valuta er ikke noe skummelt som du kan bruke til å kjøpe narkotika på det mørke nettet. Det er en ny fredelig teknologi for en ny type dugnadsbasert penger, sier Jørgen Svennevik Notland.

Han kaller det for et paradigmeskifte. Det er derfor han syns dette er så interessant.

- Først byttet vi ting, så kom gull, deretter lapper som viste hvor mye gull vi hadde, før vi fikk dagens pengesystem med nasjonale valutaer styrt av en sentralbank, sier Jørgen Svennevik Notland. Han er overbevist om at vi er inne i et nytt skifte for penger. Det vil særlig være en fordel land med lite stabile styringsformer, mener han.

Penger du ikke kan stole på

Og så snakker han om Venezuela eller Zimbabwe, land som har vært gjennom hyperinflasjon, der pengene på kort tid har mistet mye av verdien sin. I Zimbabwe ble den nasjonale valutaen rett og slett suspendert i 2009. Der handler de med andre lands valuta i dag.

- Der ser man at det sentraliserte systemet har sluttet å fungere og at pengene mister verdien sin. Der kan ikke folk stole på de sentrale myndighetene som skal styre pengeenheten. Da er det naturlig å bli med på den alternative tillitsdugnaden. Du trenger ikke stole på dem som driver nettverket. Poenget mitt er at penger er makt, kontroll over penger er makt. Så når du desentraliserer pengemakten, når penger ikke lenger har noen administratorer, blir makt også mer desentralisert.

- Nå kjøper folk i hele verden bitcoin. De fleste gjør det som en ren investering, men når flere har bitcoin, kommer det også til å bli mer å bruke valutaen på som et alternativ til den lokale valutaen.

Han vil ikke snakke om sine eller andres bitcoin, hvor mye han har investert eller hvor mye han har tjent.