Etter nattens seier for ja-siden til britisk utmelding fra EU har markedene vært urolige, noe næringslivet i Midt-Norge naturlig nok har merket.

- Vi har sett store bevegelser i markedene på kraftsiden. Det er en direkte sammenheng mellom brexit og kraftprisene på de langsiktige kontraktene, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi.

De opplevde at langtidsprisene på kraft i Norden falt med 1 euro per megawatt, noe som tilsvarer fire prosent, i morgentimene.

Ytterligere nedgang i oljepris

- Det er grunn til å tro at markedene vil være mer urolige i tiden fremover på grunn av brexiten, fortsetter Eidem.

Mens kraftprisene falt med fire prosent, var falt oljeprisen med fem prosent i løpet av natten.

Oljeprisen falt med over seks prosent, og også kraftprisene falt etter avstemningen.

- Vi ser at oljeprisen har falt, men vi regner ikke med at dette vil ha store direkte konsekvenser fos oss. Vi har sikret oss mot svingninger i oljepris og valuta, og mener vi er relativt godt rustet til å tåle slike, sier Rolf Jarle Brøske, direktør for kommunikasjon i oljeselskapet Det Norske.

Negativt for norsk næringsliv på kort sikt

Også økonomene tror at uroen etter britenes nei til fortsatt EU-medlemskap vil være vedvarende.

- Det vil ta noen år før Storbritannia har fått forhandlet ferdig nye avtaler med EU, og kommet seg ut av unionen. På kort sikt vil dette være negativt for veksten i norsk næringsliv, men på lengre sikt vil det bare ha moderate effekter, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

- Denne usikkerheten vil gjøre at investeringsviljen i Storbritannia vil stoppe opp, noe som vil kunne smitte over til lavere vekst i Europa for øvrig. Norsk næringsliv vil derfor også merke effektene av dette, men selv om vi eksporterer dit vil det ikke påvirke oss så mye, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets.

- I første omgang er det valutaen som får de største utslagene. Pundet har svekket seg kraftig, noe som vil bety at norske selskaper som eksporterer til Storbritannia vil kunne oppleve en eksportnedgang, sier Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank1.

Svakere valuta

Usikkerheten har også fått den norske kronen til å svekke seg i verdi sammenlignet med euroen, selv om pundet er enda mer svekket.

- For dem som eksporterer til Storbritannia vil dette ha en effekt, men den vil bli motvirket av lavere rente. De er en stor handelspartner, men importerer mest olje og gass fra oss, og det er sånt de må ha uansett, sier Jullum.

- Dette vil kunne føre til at kronen holder seg svak lenge, noe som er bra for eksporten til resten av Europa, men ikke til Storbritannia. Det kommer rett og slett an på hvem en eksporterer til. Det er heller ikke gitt at kronesvekkelsen holder seg, sier Olsen.

Ser en lengre frem i tid mener de tre økonomene at mye står og faller på hvilke handelsavtaler Storbritannia klarer å forhandle frem med EU.

- Økte handelsbarrierer og tollsatser

- Jeg tviler på at de kommer til å gå for en avtale lik EØS-avtalen, men samtidig er det vanskelig for EU å gi dem bedre vilkår ettersom det vil åpne døren for andre land, sier Jullum.

- EØS-avtalen er tilnærmet et EU-medlemskap, bare uten stemmerett, så den veien går de nok ikke. Samtidig vil nok EU antageligvis være ganske harde i klypen for å ikke gjøre det til et åpenbart valg for andre å forlate unionen, sier Olsen.

- Det vil nok bli økte handelsbarrierer og tollsatser som vil ramme handelen mellom Storbritannia og resten av Europa. Men jeg vil tro Norge og Storbritannia vil bli enige om en handelsavtale seg imellom som kan være omtrent som den vi har i dag, sier Holvik og legger til:

- Det er viktig å huske at de blir værende i EU og at alle avtaler og reguleringer som gjelder vil fortsette inntil videre. Dette var en rådgivende folkeavstemning, og det må en beslutning i parlamentet til før de kan gi den endelige beskjeden om å melde seg inn. Når den er tatt vil det være flere år med forhandlinger før utmeldingen er et faktum.