Det skriver Dagens Næringsliv lørdag.

Avslag på alle søknader

Ekteparet kjøpte ferieboligen på Sauøya i Kragerø av Christian Gruner Sundt i 2008 for 14,5 millioner kroner. I vår søkte de om tillatelse til å gjøre en rekke tiltak på eiendommen.

Blant annet ville de bygge om hovedhytta, rive og bygge en ny hytte på naoboeiendommen som de kjøpte i 2015, og etablere en tennisbane. I søknaden skrev Reitans arkitekt:

"Ombyggingen av hytta går ut på å gi bygningen et mer tradisjonelt inntrykk, med halvvalmet større tak og smårutete vinduer".

Nå har Kragerø kommune gitt avslag på alle søknadene.

- Økt privatisering

Kommunen skriver at takhøyden overstiger retningslinjene gitt i kommuneplanens arealdel, og at nærområdet hvor tennisbanen er planlagt å ligge vil føre til økt privatisering og nedbygging av natur og terreng.

Paret planla også å bygge ei ny hytte på 100 kvadratmeter på nabotomta, men ifølge kommunen har den et målbart areal som overgår denne størrelsen, og en mønehøyde over seks meter.

"Da maksimal mønehøyde gitt i kommuneplanen er 4,5 meter, blir det feil å si at bygningens totale mønehøyde ikke overstiger kravet", skriver bygningssjef i Kragerø kommune, Per Arstein i avslaget.

Ulovlig oppført

Reitan planla også å sette opp et nytt uthus på nabotomta, der det nå står et anneks. Dette fikk han heller ikke gjennomslag for.

"Avslaget begrunnes med at retningslinjene for dispensasjon gitt i kommuneplanens arealdel ikke tillater nye anneks i strandsonen", skriver kommunen.

Kommunen mener itillegg at det aldri skulle stått et anneks på denne eiendommen, og at det er oppført ulovlig.

Ole Robert Reitan har ikke ønsket å kommentere saken til Dagens Næringsliv.