Årsregnskapet til Cornelias hus i Trondheim viser at livsstilsbutikken som selger interiør, dameklær og matprodukter økte omsetning med 23 prosent fra 2014 til 2015. De solgte varer for 15 millioner kroner i et år hvor de byttet lokaler. I Oslo handlet kundene for 12 millioner, det er en dobling.

- Det er flyttingen som gjør at vi for tross økt omsetning i Trondheim fikk et driftsresultat i minus i fjor, sier Jon Smestad, styreleder i Cornelias hus og daglig leder i Angen Group. Driftsresultatet endte på minus 2,6 millioner.

Angen Group, som eies av familiene Harald Angen og Jon Smestad, kjøpte Cornelias hus av gründer Ida Daling i 2013. Etter det har livsstilsbutikken økt kraftig. I september 2014 åpnet de en butikk i Paleet i Oslo, og i fjor høst utvidet de i hjembyen Trondheim.

Tok en ryddesjau

20. august i 2015 flyttet Cornelias hus fra sine 160 kvadratmeter i Jomfrugata til hele 400 kvadratmeter i Nordre, i lokalene hvor Foto Schrøder holdt til før. De flyttet for å få mer plass og bedre beliggenhet.

Dette vises nå på omsetningstallene, som i fjor endte på 15 millioner, mot 12 millioner året før. At driftsresultatet likevel ender på 2,6 millioner i minus sier Smestad at var forventet.

- Det koster å flytte. Vi valgte å ta oss tid til å gjennomføre en ordentlig ryddesjau da vi flyttet fra Jomfrugata til Nordre, samtidig som vi pusset opp de nye lokalene. Vi kunne bare flyttet, men vi benyttet anledningen til å ta en ordentlig gjennomgang. Dette tok tid og vi måtte også ut med ekstra leiekostnader, siden vi holdt to butikker åpne samtidig i fire måneder, sier Smestad.

Dobling i Oslo

- I år er det ingen flytting, betyr det at driftsresultatet blir bedre i 2016?

- Ja, helt sikkert. Utgiftene til flytting er vi ferdige med og de økte omsetningstallene viser at vi har gjort mye riktig, sier Smestad,

I Oslo har Cornelias hus 370 kvadratmeter. Her ble det i fjor omsatt for nesten 12 millioner kroner, noe som er en dobling fra året før.

- Vi åpnet Cornelias hus i Oslo i september 2014 og fikk med oss de tre viktigste salgsmånedene i åpningsåret. 2015 er det første hele driftsåret, og vi er svært godt fornøyd med salgstallene. Det tar jo gjerne litt tid å komme i gang med en ny butikk på et nytt sted, og siden Cornelias hus er vårt eget konsept med mange ulike innkjøpere, så har vi brukt litt tid på å etablere oss, sier Smestad.

Ser på kjøpesenter-muligheter

Angen Group har ingen umiddelbare planer om flere Cornelias hus-butikker i år, men håper å på sikt få konseptet inn i kjøpesenter.

- Vi har ingen planer om nyetableringer i 2016. Konseptet Cornelias hus er i stadig utvikling for å tilpasse seg markedet, og nå jobber vi med å utvikle et Cornelias hus som ikke er så arealkrevende. Det er vanskelig å få 400 kvadratmeter inn i kjøpesentre som er der vi ser at Cornelias hus har mulighet for nyetableringer. Så får vi bare se hvilke muligheter som åpner seg i 2017, sier Smestad.

foto
Travelt: Jannicke Elverhaug har hele tiden kunden innom hos Cornelias hus i Nordre. Foto: Finn Walther