- Det var et sjokk for dem, helt enkelt. Det forteller BN Bank-sjef Gunnar Hovland etter allmøtet med rundt 30 ansatte i bedriftsmarked på Oslo- og Trondheims-kontoret tirsdag morgen.

Etter at den dramatiske styrebeslutningen om å trekke BN Bank ut av bedriftsmarkedet mandag kveld, måtte Hovland benytte tirsdagen til å informere bankens ansatte om bakgrunnen for beslutningen, og konsekvensene av den.

Både Oslo-kontoret og Trondheims-kontoret fikk i løpet av dagen muligheten til å snakke ansikt til ansikt med sjefen.

Rundt 30 ansatte berørt

- Sjokket de ansatte føler henger sammen med at vi har jobbet knallhardt og forbedret virksomheten radikalt de siste årene, både når det gjelder lønnsomhet og kvalitet. Vi har de beste ansatte i landet på dette feltet. I praksis blir arbeidsplassen til cirka 30 ansatte berørt. Det utløser en sorgreaksjon, sier Hovland.

Avgjørelsen betyr at bankens filial i Oslo, hvor det jobber rundt 20 ansatte, på sikt blir lagt ned. I tillegg kan det komme kutt i Trondheim, selv om den klart største delen av de ansatte her i byen jobber opp mot privatmarkedet.

Av de rundt 110 årsverkene i banken er rundt 80 knyttet til privatmarkedet. Nå skal banken rendyrkes og styrkes opp mot privatmarkedet.

Ansatte uenig i avgjørelsen

Etter allmøtet som ble holdt i Trondheim tirsdag ble diskusjonene holdt internt, og de ansatte forsvant lavmælt ut av lokalet etter møtet uten å snakke med pressen. Ansatterepresentant Jannike Lund skriver i en e-post at de ansatte ikke er enige i beslutningen.

- Jeg tror de fleste ansatte ble veldig overrasket da de fikk vite om dette i dag og så ikke denne beslutningen komme, sier Lund.

- Har dere forståelse for at styret nå har vedtatt at denne delen av bankvirksomheten skal avvikles?

- Nei. Vi ansattrepresentantene ser jo at de særnorske kapitaldekningsreglene fører til at avkastningen innenfor det lavrisikosegmentet som vi driver innenfor blir lavere enn det våre eiere krever, men vi har uttrykt ønske om at eierne skal vise mer tålmodighet i forhold til en eventuelt harmonisering av kapitalreglene, sier Lund.

- Hvordan synes du og de andre ansatte at ledelsen har håndtert saken?

- Vi synes bankens ledelse har opptrådt ryddig og greit, og vet at svært mange muligheter er forsøkt for å unngå avvikling. Vi beklager samtidig at konklusjonen ble å avvikle bedriftsmarked, sier hun.

- Har du og/eller de ansatte kommet med noen innspill til hvordan prosessen bør håndteres/løses i tiden fremover?

- Vi er opptatt av en ryddig og raus prosess der alle ansatte som blir berørt blir tatt best mulig vare på, sier Lund.

- Ulike konkurransevilkår

Grunnen avviklingen av satsingen i bedriftsmarkedet er ifølge Hovland særnorske regler. Disse gjør at banken må stille med tre ganger så mye egenkapital per krone i utlån, enn det for eksempel en svensk bank må. Dette mener Hovland gjør situasjonen uholdbar.

- Vi låner i dag ut i overkant av 30 milliarder kroner til bedriftsmarkedet. Hadde vi fulgt samme regler som utenlandske banker kunne vi lånt ut 90 milliarder kroner. Det er ingen eiere som vil sitte igjen med en avkastning som bare er én tredel av det konkurrerende banker har, sier Hovland.

- Men banken fikk et positivt årsresultat etter skatt på 201 millioner kroner for bedriftsmarkedet i fjor, er det da nødvendig å legge ned denne satsingen?

- Vi tjener penger på bedriftsmarkedet, men det er ikke en bærekraftig inntjening med dagens kapitalregler, sier Hovland.

- Er det lett å selge inn et budskap om at dere må kutte ut en avdeling som banken fortsatt tjener såpass mye penger på?

- Nei, at det er lett er vel å overdrive. Vi skjønner at de ansatte er lei seg og sinte nå. Men samtidig forstår de bakgrunnen for dette, sier Hovland.

- Vi prøvde alt

Også styreleder og SMN-sjef Finn Haugan var til stede under første del av allmøtet i Trondheim tirsdag ettermiddag.

- Det er med tungt hjerte vi gjør det. Samtidig er det viktig å understreke at alle mulige alternativer er vurdert i løpet av de to årene vi har jobbet med dette, sier Haugan. Beslutningen ble tatt fordi norske og utenlandske banker forskjellsbehandles i markedet for lån til næringseiendom, ifølge Haugan.

- Ett av alternativene har vært å selge banken, er det sikkert at det ikke kommer inn nye eiere?

- Når jeg sier at vi har prøvd alt, betyr det alt. Det er ingen utenlandsk bank som vil ha en portefølje med en så svak avkastning, sier Haugan.

- Greier seg i konkurransen

Selv om banksjefene skylder på lovverket, har Finansdepartementet liten forståelse for bankens påstander om at den bukker under i konkurransen med utenlandske banker.

- Dette handler ikke om noen diskriminering av norske banker. Markedsandelen til norske banker i det norske bankmarkedet holdt seg ganske stabil siden 2008. Det er derfor vanskelig å se at filialer av utenlandske banker i Norge generelt har konkurransefortrinn i Norge, sier statssekretær Tore Vamraak i Finansdepartementet.

Han mener at et robust regelverk er viktig for norsk økonomi, og at det er et konkurransefortrinn for finansnæringen, særlig i nedgangstider.

Satser på privatmarkedet

BN Bank skal nå ta markedsandeler i privatmarkedet. Ved utgangen av andre kvartal hadde banken utlån til en verdi av 18,6 milliarder kroner i dette segmentet. Banken har i det siste opplevd en voldsom vekst i personmarkedet, og i andre kvartal var boliglånsveksten på 1,3 milliarder kroner.

- Flere ansatte kan helt klart brukes til andre oppgaver i banken. Vi håper å kunne komme gjennom dette uten altfor mye dramatikk, sier Hovland.

Beslutningen om å si nei til nye bedriftslån gjelder med umiddelbar virkning. De 32 milliardene som BN Bank allerede har lånt ut til norske bedrifter, skal trappes gradvis ned over flere år.

foto
Hovedtillitsvalgt Jannike Lund i BN Bank forteller at de ansatte ikke ønsker en avvikling av bedriftssatsingen. Foto: VEGARD EGGEN