En sosial situasjon som å møte noen på butikken eller å gå på kafé. Noe som for deg og meg kan være helt dagligdags og ufarlig, men som kan gjøre hverdagen til noen av oss veldig begrenset og noen ganger umulig.

– Det vi ønsker å utvikle, er en god løsning for behandling av sosial angst, gjennom å lage øvingssituasjoner pasienten kan benytte hos behandler, forklarer Annelene Dahl, gründer av selskapet, som er registrert i Stjørdal.

Forskning til forretning

Et samarbeid mellom flere forskningsinstitusjoner om å få forskning inn i forretningsliv og bedrifter, samt et ønske om å bruke kunnskapen og kompetansen sin til noe nyttig, ble begynnelsen for Dahl.

Et desentralisert selskap der to medgründere bor i Oslo, en i Trondheim. Vi møtte dem per skjerm og fysisk hos Proneo i Stjørdal. Fra venstre: Heidi Frost Eriksen, Annelene Dahl og Lars Traaholt Vågnes. Foto: Guro Vollen

I februar i fjor stiftet hun selskapet Yatek Solutions AS.

– Mye forskning er gjort for andre typer angst, som viser at VR (Virtual Reality) fungerer like bra for å frembringe angst-responsen, som det å eksponere seg for de tingene som man er redd for i virkeligheten, sier Annelene Dahl.

Dahl har bakgrunn fra psykologfaget, og har en doktorgrad i nevrovitenskap. De siste årene har hun jobbet med rotters navigasjon i virtuelle landskap, ved Kavli-instituttet – også kjent for Nobelprisen til forskerne May-Britt og Edvard Moser.

Eksponering virtuelt

Scenarier som trigger den sosiale angsten, såkalt eksponeringsterapi, brukes også i dag til behandling av sosial angst. Men det forutsetter ofte at pasienten selv går ut og oppsøker situasjonen, sammen med behandleren eller som en hjemmelekse fra behandleren.

Gjennom inkubasjonsprogrammet hos Proneo i Stjørdal har Dahl fått rådgivning om strategi og løsninger for kommersialisering av ideen, og hun ble også introdusert for start-up-plattformen til VC-selskapet Antler.

Annelene Dahl (i midten) fikk medgründerne Heidi Frost Eriksen og Lars Traaholt Vågnes med på laget. Foto: Yatek Solutions/Privat

– Det er vanskelig å være alene om en bedrift i oppstart, og jeg kom inn i Antler for å finne medgründere. Sånn møtte jeg Heidi Frost Eriksen og Lars Traaholt Vågnes, forteller hun.

De kom med i fjor høst, og har i motsetning til Dahl bakgrunn fra flere bedriftsoppstarter.

– Jeg har vært med på å skalere flere start-ups internasjonalt tidligere, og det samme har Lars, forteller Frost Eriksen.

Hun jobber med kommersiell strategi, markedsføring og investorrelasjoner i selskapet, mens Vågnes er den som jobber med AI (Artificial Intelligence), VR og video.

Rekrutterer

– Jeg har jobbet med den samme teknologien i flere oppstartbedrifter, men jeg hadde lyst til å bruke kompetansen min til noe mer meningsfullt, sier han.

Å gjøre en snakkende figur på en nettside, et lite hakk bedre, var ikke lenger motivasjon nok.

– Jeg har lyst til å føle at jeg kunne hjelpe noen. Dette har noe ved seg som faktisk kan gjøre verden bedre, sier han.

Frost Eriksen sier seg enig.

– Vi skal jo også rekruttere flere, blant annet utviklere av VR-software og en egen psykolog. De må også lyst til å bruke tiden sin på dette, dele den visjonen vår, sier hun.

Annelene Dahl sier det beste med Yatek er kombinasjonen.

– Det å bruke kul og spennende teknologi til noe samfunnsnyttig som faktisk gjør verden bedre, sier hun.

Produktutvikling med behandlere

– Vi utvikler løsningen i tett samarbeid med terapeuter, for å få fortløpende innspill og tilbakemeldinger på teknologi og forretningsmodeller, sier Frost Eriksen.

I tillegg til å jobbe tett med terapeutene, er frivillige pasienter også med på utprøvingen. Det gjør at de kan justere løsningen underveis mens den utvikles.

Ofte blir ikke vanlig eksponeringsterapi så effektiv som den kunne ha blitt, fordi pasienten enten ikke oppsøker disse situasjonene eller at eksponeringen ikke utfordrer i tilstrekkelig grad.

– Det vi gjør er å flytte eksponeringen inn på terapeutens kontor, så kan pasienten være der sammen med terapeuten, som igjen kan overvåke hvordan eksponeringen virker på pasienten. Vi tror det blir bedre, sier Annelene Dahl.

Faglig interessant

Gro Krefting er en av behandlerne som allerede har prøvd ut de første prototypene fra Yatek Solutions.

Gro Krefting er en av behandlerne som samarbeider med Yatek Solutions om utvikling av VR-verktøy til behandling av sosial angst. Foto: Gro Krefting/privat

– Jeg er i utgangspunktet ikke så vanskelig å bevege når det gjelder fag, og jeg visste om ergoterapeuter som har brukt VR i forbindelse med fysisk funksjon. Så da jeg fikk kontakt med Yatek, var jeg i utgangspunktet positiv, sier hun.

Krefting er helseviter og ergoterapispesialist i psykisk helse og kognitivterapeut. I sin kliniske praksis bruker hun eksponeringsterapi som behandlingsform for sosial angst, og hun har stor tro på tilnærmingen til Yatek.

– De har stor kompetanse og en god modell, og hadde bruk for folk som jobber med dette til daglig for å spille inn forslag, og det ville jeg gjerne. Jeg håper virkelig de får det opp og stå, sier hun.

Prototypetest

Hun forteller om første møte med prøving av prototyper.

– Vi har fått prøve prototyper og har fått oppleve å gå inn i disse rommene selv, forteller Krefting, som også har hatt med kollega Kristin Storm, fysioterapeut og spesialist i psykomotorisk fysioterapi, til å prøve ut VR-metoden fra Yatek.

Selv ble hun svimmel i den ene prototypen av en skolegård – det gikk litt fort. Det er også tilbakemeldinger som tas med.

– De har mulighet til å lage veldig avanserte rom, og behandler kan også være med pasienten der, slik at vi kan snakke om det som skjer i rommet, sier hun.

Større behov

Behovet for behandling av sosial angst har ikke blitt mindre etter pandemien.

– Har graden av sosial angst blitt påvirket mye av at vi har vært mye sosialt isolert de to siste årene?

– Jeg kan gi et helt klart svar fra min egen praksis, og det tror jeg heller ikke jeg er alene om. Det har blitt verre, sier Krefting.

Hun forteller også at mange pasienter synes det har vært deilig, for de har sluppet å forholde seg til de sosiale arenaene.

– Men det at man har «sluppet» naturlig eksponering, har gjort firkanten man beveger seg trygt i, stadig mindre. Pasientene jeg har hatt fra før har blitt mer plaget, sier hun.

Potensial

Krefting tror det er stort potensial i formen for behandling som Yatek Solutions jobber med å utvikle, og at det i noen tilfeller kan være mer effektivt både i forhold til tidsbruk og hvordan man får gjennomført eksponeringen.

Med tanke på at behandling av disse lidelsene ofte tar lang tid, og at det også er en sluttfaktura hver måned, er det i alles interesse at behandlingen er så effektiv som mulig.

– Når jeg bruker en time med en pasient til eksponeringsterapi bruker vi gjerne litt tid til å komme oss dit, om vi for eksempel skal øve på å gå på kafé, forklarer Krefting.

Hvis det er færre gjester enn det kanskje burde vært for en effektiv eksponering, går timen uansett.

– Mens i «VR-kafeen» kan man velge nivå, og man kan umiddelbart øke utfordringen, sier hun.

Flere goder

Hun mener det er en mengde goder å ta med seg, og at det å få mer uttelling per time eller å rekke og hjelpe flere pasienter på en dag, er noen av de viktigste.

– Det er nok ikke alle jeg ville ha brukt VR på i begynnelsen. Som behandler må jeg ha tillit og trygghet fra pasienten, og om noen føler det blir for skummelt sånn at de trekker seg, så risikerer man å miste muligheten til å hjelpe, sier hun.

Hun vil hun være tålmodig og føle seg frem sammen med pasienten.

– Folk må få kjenne etter selv om de vil prøve, og jeg må føle meg frem. Så langt er det ulike årsaker til at jeg ikke har prøvd det ut hos mine pasienter ennå, men jeg har tro på dette og er med på lasset så lenge Yatek vil ha meg, sier hun.

Hårete mål

Fortsatt er Yatek Solutions AS i en produktutviklingsfase, men mange milepæler jobbes mot mer eller mindre parallelt. En av dem er rekruttering.

Det store hårete målet er å bidra til en verden med mindre sosial angst, sier Annelene Dahl, Heidi Frost Eriksen og Lars . Foto: Yatek Solutions/privat

– Vi er opptatt av å nå ut internasjonalt. Alle tre har jobbet internasjonalt, og derfor er vi ganske agnostiske til hvor de vi rekrutterer bor, sier de tre gründerne.

– Kompetansen og at de identifiserer seg med den samme visjonen om en litt bedre verden, er viktigere. Det store hårete målet er å bidra til en verden med mindre sosial angst, sier de.