Arbeidsledigheten nær femdoblet på 14 dager i Trøndelag

foto