Onsdag ligger det i følge den europeiske strømbørsen Nord Pool an til 12,48 øre per kWh som snittpris i Midt-Norge. Etter et lite hopp tirsdag, er strømprisen altså igjen nede på det nivået den har vært i lange perioder de siste månedene.

Faktisk er det staten som nå står for de største strømkostnadene for folk flest. For i tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent.

I Nordland, Troms og Finnmark er det forøvrig ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften, så der er strømprisen virkelig mye lavere enn sørover.

Oppå dette er det moms på 25 prosent på selve strømprisen, du får nettleie og det kommer påslag til strømleverandøren som den enkelte har.

Upåvirket

Gassprisen økte noe tirsdag, men Midt-Norge er ifølge kraftmarkedsanalytiker Siri Line Hove Ås hos Trønderenergi nokså uberørt av hva som skjer i Ukraina og ellers i Europa.

– Vi har et stort overskudd i vår region. Det er ikke så sansynlig at vi henger oss på de høye prisene sørpå, sier hun til MN24.

Mandag hoppet prisen opp til 55 øre per kWh før tirsdag synker tilbake til et mer normalt nivå. Ås forklarer dette med en ganske vindløs start på uken.

Lavest i Europa

Overvekten av avgifter er ikke ny. MN24s undersøkelser viser at i 27 av de siste 31 dagene, så har strømprisen på den europeiske Nord Pool-børsen, ligget på 16 øre per kWh eller mindre. Forbruksavgiften alene utgjorde altså mer på strømregningen til forbrukeren i denne perioden, enn selve strømprisen.

I mange dager de siste månedene har Midt-Norge og Nord-Norge vært de billigste strømområdene i hele Europa.

Norge er organisert i fem spotprisområder, og de to nordligste er som regel billigst på grunn av stor tilgang av strøm fra Sverige, vindmølleproduksjon i Midt-Norge spesielt og ikke minst lav overføringskapasitet til andre deler av Norge.

Dyrt i sør og vest

Denne onsdagen vil det innebære at man betaler 29,18 øre per kWh for strøm, forbruksavgift og Enova-avgift i Midt-Norge. Deretter kommer altså nettleie og påslag til leverandør, slik at det er noe ulikt hva den enkelte til slutt før. Uansett er altså selve strømprisen en mindre andel av totalen.

I Oslo eller Bergen er dette annerledes, for der er strømprisen jevnt over høyere - og har vært det en god stund. Onsdag vil det koste 109,81 øre per kWh i Oslo og andre deler av Sør-Norge og Vest-Norge. I tillegg kommer altså avgiftene, moms og nettleie.