– Dette er en fantastisk nyhet, og helt avgjørende for å realisere verdens første utslippsfrie bulkfartøy. Vi er fryktelig stolte og ydmyke for den viljen som Enova viser til å støtte prosjektet vårt, sier daglig leder Arild Hoff og reder Ivar C. Ulvan i trondheimsrederiet Egil Ulvan Rederi.

Fullstappet med teknologi

I fjor ble planene om det 88 meter lange og særegne nullutslippsfartøyet lansert, men først nå har Enova sagt ja til å gi økonomisk støtte til skipet «With Orca».

Skipet blir fullstappet med teknologi som gjør at «With Orca» ikke vil slippe ut CO₂. De to rotorene som rager opp fra dekk, såkalte Flettner-rotorer, vil i stå for halvparten av energien som skipet trenger. I perioder med nok vind, kan seilrotorene sørge for at skipet får 7–8 knops fart.

– Når det blåser mer enn skipet trenger, kan vindkraften brukes til å lade batterier, sier Nils Kristian Nakstad, sjefen i Enova, foretaket som er statens arm for å gi økonomisk stimulans til at ny teknologi blir en del av det grønne skiftet.

foto
I front: Arild Hoff er daglig leder i trondheimsrederiet Egil Ulvan Rederi. Foto: Marthe Amanda Vannebo

Hydrogenmotor

Lasteskipet blir også utstyrt med elmotor der hydrogen er drivstoffet. Videre får skroget en utforming som gjør det drivstoffgjerrig, med senkekjøler og et ror som er tilpasset at det også er et seilskip.

«With Orca» blir videre utstyrt med tiltak slik at overskuddsvarme omdannes til energi, i stedet for at varme blir sendt ubrukt ut i atmosfæren. Denne teknologien for varmegjenvinning er i bruk på land, men er lite brukt på skip, ifølge en pressemelding fra Enova.

– Ny grønn milepæl

– Vi har nå passert en ny milepæl i overgangen til nullutslipp i skipsfarten. Nyskapende samarbeid mellom vareeiere, fremtidsrettede energiselskaper, og en innovativ og konkurransedyktig grønn maritim næring viser verden at nullutslipp for lasteskip er mulig. Her er Enova med på å realisere en ny æra for nærskipsfarten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Morgendagens klimateknologi

– Enova støtter morgendagens klimateknologi. Dette er et helhetlig og godt gjennomarbeidet prosjekt med stor innovasjonshøyde. Det kan sette fart på flåtefornyelsen i dette segmentet, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

«With Orca» skal seile på kontrakt for Heidelberg Cement og Felleskjøpet Agri.

Foruten 104 millioner kroner i tilskudd til bygging av skipet, gir Enova også 14 millioner kroner i støtte til Statkraft og Agder Energi for å utvikle løsninger slik at skipet kan bli forsynt med hydrogen som drivstoff. Ifølge pressemeldingen fra Enova vil hydrogen lagres i utbyttbare containere, og bunkring vil skje ved at tomme containere løftes av skipet og erstattes med fulle.

Langs norskekysten

Verdens første utslippsfrie bulkskip skal kunne seile langs den sørlige delen av norskekysten, fra Rogaland til Oslofjorden, uten utslipp av klimaskadelig CO2. Den ene veien skal «With Orca» frakte korn for Felleskjøpet. På returen skal skipet frakte grus for sementprodusenten Heidelberg.