– Det var ikke klokt av han å delta på en hyttetur sammen med en av eiendomsinvestorene i byen, det ville jeg aldri ha gjort, sier Ottervik.

Adresseavisen skrev tirsdag om en hyttetur i 2004 til eiendomsinvestor Ketil Fjerdingens hytte på Oppdal. På denne hytteturen deltok også Rune Olsø som på den tiden var kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim.

- Uklokt

Ordfører Rita Ottervik føler ikke behov for en kommunal granskning av Rune Olsøs roller som kommunalråd og bystyrerepresentant i forhold til ulike vedtak i byggesaker de siste årene, men føler seg sikker på at forhold omkring Olsøs ansettelse som administrerende direktør i Entra håndteres av settestatsråd Bård Vegar Solhjell.

– Trondheim kommune har et eget etisk regelverk, er det grunn til å undersøke om Olsø har brutt dette regelverket i forbindelse med den omtalte hytteturen på Oppdal i 2004?

– Vårt etiske regelverk ble innført i 2007, og forholdene som Adresseavisen omtaler skjedde før dette. Så det blir ikke en aktuell problemstilling. Men uansett om vi hadde et slikt regelverk på plass eller ikke, var det uklokt av han å sette seg i en slik posisjon og være med på en slik hyttetur som Adresseavisen beskriver. Jeg ville aldri gjort noe slikt, sier Ottervik.

Mener lønningene må ned

– I hvilken grad skader denne saken Arbeiderpartiet?

– Først og fremst er det ugreit at denne saken skaper usikkerhet om hva vi mener om høye lederlønninger. Etter at denne saken dukket opp får vi ikke sagt tydelig nok at disse lønningene må ned. Når det gjelder spørsmålet om Entra så har statsråden (Trond Giske) håndtert dette etter boka, og meldt seg inhabil når denne situasjonen oppsto. Dette er en sak som nå må ordnes opp i Oslo, jeg føler ikke at det er forhold i Trondheim som må undersøkes nærmere, sier Ottervik.

– Samtidig som Rune Olsø var leder i Trondheim Ap, og bystyremedlem satt han også som viseadministrerende direktør i Entra. Er det habilitetsspørsmål her som må kartlegges nærmere?

– Vi har vært tydelige på disse spørsmålene både i Arbeiderpartiet og i bystyret. Ved saker som angår Entra har Olsø vært inhabil. Dette gjelder også andre bystyrerepresentanter som har forhold til eiendomsselskaper og Entra. I Trondheim har vi praktisert en streng linje når det gjelder habilitet. Jeg utelukker ikke at vi kan ha gjort feil i årenes løp, men dette er forhold vi har vært bevisst på og tatt på alvor, sier Ottervik.

– Bør Rune Olsø trekke seg som administrerende direktør i Entra?

– Det er et spørsmål som settestatsråd Bård Vegar Solhjell skal finne ut av. Jeg ønsker ikke å ha noen mening om det.