– I fjor eksporterte fiskerinæringen i Norge for nesten 75 milliarder kroner. Jeg har som mål at det beløpet skal bli fire til fem ganger så stort innen 2050, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Han har brukt de siste 40 dagene på å reise fra region til region for å snakke med næringen.

– Hadde jeg ikke tatt turen hit, hadde jeg ikke gjort jobben min. Det er mange vedtak som skal opp til behandling i Stortinget i år, og derfor er det viktig at jeg reiser rundt og får oversikt over hele fiskerinæringen.

Oppdrettslaks

– Vi kommer til å snakke både om næringen som helhet og også om vårt selskap og de visjonene vi har fremover med for eksempel nye offshore oppdrettsanlegg, sier konsernsjef i Salmar, Leif Inge Nordhammer.

Salmar er en av verdens største produsenter av oppdrettslaks og et naturlig stopp på ministerens rundtur.

– Jeg setter pris på at han turen hit, og at han viser interesse for å lære om næringen.

Blant sakene som skal behandles i Stortinget er stortingsmeldingen om vekst i fiskerinæringen som legges frem senere i år.

– Vi er opptatte av forutsigbare rammebetingelser i forbindelse med den stortingsmeldingen. I tillegg er det viktig at en plan for veksten ikke er basert på en hump i veien som dagens luseproblematikk er, sier konsernsjefen og legger til:

– Lus byr på problemer, men det er et forbigående problem. Det vil bli løst.

Og der er ministeren like optimistisk som konsernsjefen.

– Jeg er helt enig at dette kommer til å bli løst. Før har jeg sagt at jeg tror det kommer til å skje innen tre til fem år, men nå tror jeg det kommer til å gå enda raskere, sier Sandberg.

Forutsigbar vekst

Og med luseproblematikken ute av verden kan han love næringen de forutsigbare rammebetingelsene de ønsker seg.

– Blir de kvitt lakselusen kan jeg love dem en årlig vekst på en halv prosent. Så det er det som må gjøres for at næringen skal bli mer forutsigbar. Det viktigste jeg kan gjøre for å få til det er å følge opp havbruksmeldingen.

– I tillegg kommer mye av konflikten og uenigheten rundt luseparasitter som smitter til villaks og sjøørret til å forsvinne om de bli kvitt det problemet, fortsetter ministeren.

Den nye oljen

Sandberg tror ikke fisken kommer til å ta over for olje og gass som hovedinntektskilde for staten, men mener at det raskt kan bli like viktig.

– Om en ser på veksten, forskningen og eksporten kan fiskerinæringen raskt bli den nye oljen. Og da snakker vi ikke bare om laksen, men også andre former for havbruk. Det er derfor denne næringen er en av seks det er bestemt at det skal satses på de neste åtte årene.

Han påpeker at selv om oppdrettsnæringen sto for den største delen av eksporten i norsk fiskerinæring i fjor med omtrent 50 milliarder, kom det også i underkant av 25 milliarder fra andre grener av næringen.

– Og når en ser på hvordan utviklingen er på for eksempel fangstredskaper virker den jo til å være ustoppelig. I fremtiden kommer det for eksempel ikke til å være blandingsfangst. Er det torsk du fisker etter er det det du får.

– I tillegg er jo ikke fiskerinæringen statssubsidiert. Derfor kan jeg gå til finansministeren og si at jeg kan skaffe mer penger i kassen om jeg får gjennomføre det jeg trenger for å legge til rette for næringen.

Eksportveiene

Blant det som trengs å tilrettelegges er infrastrukturen. For en ting er hva som kan skapes, en annen ting er hvordan en får fisken fra slakteriene og til markedet.

– Vi kan ikke sitte her og ønske oss en slik vekst uten at infrastrukturen vi trenger er i boks. Derfor jobbes det nå med å få en del av de viktige eksportveiene tilbake i statlig eie, og inn under nasjonal transportplan igjen.

Og blant veiene som står på listen over aktuelle kandidater til det er også lakseveien til Frøya.

– Fylkesvei 714 er selvfølgelig en het kandidat til å være med der, sier Sandberg.

Sunnmørske holdninger

– Jeg har sagt dette noen ganger, og terget på meg en del folk med det i løpet av mine år på Stortinget, men jeg har savnet litt mer sunnmørske holdninger i Trøndelag.

Og med sunnmørske holdninger mener ministeren drivkraft og vilje til å skape noe. Frøya og Hitra står ifølge ministeren for i overkant av 40 prosent av eksporten fra Midt-Norge.

– Den holdningen ser jeg her. Her skapes det selskaper og arbeidsplasser, og disse to øyene har vært pionerer. Derfor vil Frøya og Hitra være en stor drivkraft for fiskerinæringen. Ikke bare regionalt, men også nasjonalt, avslutter Sandberg.