- Det er gode nyheter at Statkraft og deres partnere har besluttet å investere i vindkraftprosjektene på Fosen og i snillfjordområdet. Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

De seks vindparkene for landbasert vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra vil være ferdig utbygd i 2020, og innebærer investeringer på 11 milliarder kroner. Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA har gått sammen om utbyggingen.

- Klimavennlige arbeidsplasser

Prosjektet omfatter 278 vindturbiner med en samlet installert effekt på om lag 1000 megawatt, skriver Lien i en pressemelding. Det vil produsere om lag 3,4 terrawattimer (TWh) fornybar energi i året når det står ferdig. Dette tilsvarer det årlige forbruket til rundt 170 000 husstander.

Kommentar: Seks grunner til at vindkraft er en dårlig ide (PLUSS)

- Beslutningen bidrar til økt produksjon av fornybar energi og gir grunnlag for klimavennlig næringsutvikling og arbeidsplasser, sier Lien.

Ved Trondheimsfjorden

Disse fordeles på vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet nord for Trondheimsfjorden, og vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden.

Næringsminister Monica Mæland: - En god nyhet

Vindkraftutbyggingen innebærer også nettinvesteringer i området.