Prora-eierne går for frifinnelse i ankesaken

foto