Papirprodusenten Norske Skogs resultat preges av driftsproblemer i Australia, og resultatet etter skatt er dårligere enn i fjorårets første kvartal. Da var det på elleve millioner i pluss.

Inntektene var på 2,69 milliarder kroner i årets tre første måneder, mot 2,98 milliarder i samme kvartal i 2016. Driftsresultatet endte på 158 millioner. Det er også dårligere enn i fjorårets tre første måneder, da det var på 242 millioner.

- Brutto driftsresultat gikk ned på grunn av produksjonsproblemer på Boyer i Australia og lavere marginer på asiatisk eksport. Etterspørselen etter avispapir i Australasia ble redusert med elleve prosent til og med februar, sammenlignet med samme periode året før. Etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil, skriver Norske Skog i en børsmelding.

Effektivisere for 500 mill.

- I 2017 vil vi fortsette å gjøre våre enheter mer konkurransedyktige gjennom kostnadsreduksjoner og realisering av nye vekstinitiativer. Vi vil lansere omfattende kostnadsreduksjoner og et effektivitetsprogram som har som mål å forbedre årsresultatet med 500 millioner kroner. Detaljene presenteres når tallene for andre kvartal offentliggjøres. Vi har økt eksportprisene til Asia fra andre kvartal, og markedsbalansen for avispapir og magasinpapir i Europa er også oppløftende, sier administrerende direktør Sven Ombudstvedt i Norske Skog i meldingen.

Sliter med gjelda

Samtidig sier styret i kvartalspresentasjonen at det erkjenner den utfordrende bransjen Norske Skog opererer i, konsernets høye gjeldsgrad og høye rentekostnader. Norske Skogs netto rentebærende gjeld er på 6,4 milliarder kroner. Den var på åtte milliarder i første kvartal i fjor.

«Selv om konsernet ikke har låneforfall før 2019, er det ikke sannsynlig at de obligasjonene som forfaller i 2019 kan nedbetales med løpende kontantstrømsgenereringen alene. Det er videre betydelig usikkerhet hvorvidt en refinansiering av dette forfallet vil være mulig eller oppnåelig.»

Grønne virksomheter

Norske Skog har et mål om at en firedel av konsernets driftsresultat skal komme fra investeringer i nye grønne virksomheter innen 2020, men har behov av finansiering for å oppnå dette.

Et biogassanlegg er under bygging ved siden av fabrikken på Skogn i Nord-Trøndelag. Norske Skog Skogn skal levere biomasse til det nye biogassanlegget ved siden av papirfabrikken.

I april åpnet biogassanlegget på Saugbrugs, og det vil bidra fullt til driftsresultatet fra andre kvartal i år. Saugbrugs har i tillegg vekstprosjekter knyttet til utvikling av mikrofibrillær cellulose, fiberplater og biokarbon for legeringsindustrien.