- Det vi har funnet er alvorlig fordi det er snakk om smertefulle skader, sier seniorinspektør Ingeborg Østerås ved Mattilsynet Sør-Innherred.

Ved flere tilsynsbesøk ved det lille kyllingslakteriet på Ytterøy i Levanger, har Mattilsynet observert bruddskader og leddskader på levende kyllinger før bedøvelse. Mattilsynet har pålagt Ytterøykylling å kartlegge hvor og når skadene skjer og en plan for å redusere antall skader på kyllingene som skal slaktes.

- Én skade er en for mye. Men vi stiller oss undrende til Mattilsynets tall på omfanget av skader. Bransjetall vi sitter på, viser at vi ikke har flere skader enn andre slakterier. Heller motsatt, sier daglig leder ved Ytterøykylling, Lasse Kjønstad.

Les også: Falsk E. coli-alarm hos Norsk Kylling

Så fem brudd på fem minutter

I tilsynsrapportene fra Mattilsynets inspeksjoner fra nyttår til mars i år, har tilsynet listet opp konkrete beskrivelser av hva inspektørene har sett. I et brev til Ytterøykylling som Adresseavisen har fått tilgang til, listes det opp observasjonen fra 13 ulike inspeksjoner. I månedsskiftet februar-mars observerte de skadde kyllinger hver dag.

Listen starter med 9. januar 2017 hvor det «I løpet av 5 min ble observert 5 åpne vingebrudd og 7 vinger med albuen ute av ledd» og fortsetter til 13. mars med ulikt antall observasjoner av samme typer skader.

- Vi observerte brudd i vingebein og vingebein ut av ledd på flere kyllinger. I tillegg har vi sett en del mindre omfattende leddskader på kyllingene, men også ved ett tilfelle et åpent beinbrudd, noe som er mer uvanlig, sier Østerås i Mattilsynet.

foto
Alvorlig: Dette beinbruddet skal, ifølge Mattilsynet, ha skjedd før mens kyllingen ennå var i live og før den ble bedøvet. Likevel gikk den til ordinær slaktebehandling ved Ytterøykylling. Foto: Mattilsynet

Les også lederen: Matbakterier må føre til strengere kontroll

- Kritikkverdig

Kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind, mener skadene Mattilsynet har sett, er grove og håper Ytterøykylling nå tar grep.

- Det er sannsynligvis store mørketall her og flere skader enn det Mattilsynet har avdekket. Det er svært kritikkverdig av Ytterøykylling at de ikke har mer fokus på å ivareta dyrevelferd i produksjonen, sier hun.

Daglig leder Lasse Kjønstad ved Ytterøykylling mener Mattilsynets tellinger må være feil og at dyrevelferd og forbedringsarbeid er høyt prioriterte områder ved slakteriet.

- Vi jobber med tiltak i hele verdikjeden for å unngå at skader oppstår, sier han.

Tviler på Mattilsynets tall

Kjønstad viser til at Ytterøykylling fra juni i fjor, etter å ha registrert en del vingeskader på slaktekyllingene, selv har systematisk registrert slike skader.

Ifølge et tilsvar til Mattilsynets varsel om vedtak, har Ytterøykylling hatt cirka ti minutters kontroll av alle partier av kyllinger mellom såkalt påheng og bedøvelseskar, altså etter at fuglene er tippet ut av transportbur og manuelt hengt opp, til de er bedøvd ved elektrisk vannbad.

- Vi har undersøkt over 100 000 kyllinger, altså et betydelig større antall enn det Mattilsynet har sjekket. Våre kontroller viser langt mindre andel skader enn det Mattilsynets tall skulle tilsi. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved metoden Mattilsynet har brukt for å telle skader. Og selv om hver skade er en for mye, ligger vi under bransjegjennomsnittet, sier Kjønstad som overfor Adresseavisen ikke legger frem mer konkret dokumentasjon for sin sammenligning enn å vise til at skader er et viktig tema i bransjen som slakteriene utveksler erfaringer om.

foto
Vingeskader: Mattilsynet har observert alvorlige bruddskader på flere kyllinger før de ble bedøvet ved Ytterøykylling på Ytterøy i Levanger. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Slakter fire mill. kyllinger i året

Sjefveterinær Ida Mathisen i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), hvor Ytterøykylling er medlem, sier hele bransjen har jobbet systematisk over flere år for å redusere skader.

- Ytterøykylling har også vært med i dette arbeidet og gjort mange tellinger selv for å få færre vingebrudd. Jeg oppfatter ikke at deres tall skiller seg ut, men er normale og gradvis redusert som eller i bransjen, sier hun.

- Hvor stor andel av fuglene får skader før de bedøves?

- Prosentandelen med vingebrudd vil variere mellom slakterier. Én studie viste to-tre prosent. I etterkant av denne er det gjort tiltak, og tallet er nok lavere nå, sier Mathisen.

For Ytterøykylling som tar imot rundt fire millioner kyllinger i året, vil en skadeandel på én prosent tilsvare 40 000 kyllinger og to prosent bety 80 000 skadde kyllinger.

Les også: Kyllingprodusent halalslakter alt kjøtt – kritiseres for utydelig merking

Saken ikke avsluttet

Hvor mange eller hvor stor andel av kyllingene som skades på vei til slakting ved Ytterøykylling, er altså ikke slakteriet og Mattilsynet enige om. Mattilsynet har gått med på å foreta ytterligere undersøkelser og tilsynssaken er derfor ikke avsluttet, ifølge seniorinspektør Østerås.

- Men vingeskadene vi har sett, er ikke enkelttilfeller. Det er ikke sjeldne skader, sier hun.

- Hvor alvorlig er denne saken?

- Mattilsynet mener det er viktig at dyrevelferden er så god som mulig og at slakteriet må tilstrebe å få ned antall skader. Det vil nok dessverre alltid være en risiko for skader under transport og håndtering. Men ettersom skadene er smertefulle for dyrene, må det tiltak til for å redusere faren for at det skjer, sier hun.

Nominert til hederspris

Mens denne tilsynssaken ennå pågår, er også Ytterøykylling én av seks bedrifter som er nominert til Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbunds hederspris som deles ut 1. juni. Ytterøykyllings nominasjon begrunnes slik: «Er en liten outsider til de store aktørene, men har allikevel klart å utvikle bedriften i god retning. Spennende produkter og nå har Ytterøykylling tatt initiativ til slakting av høner via mobilt slakteri».

Hvorvidt tilsynssaken får innvirkning på slakteriets sjanser til å vinne prisen, vil ikke Ida Mathisen i KLF ha noen formening om.

Les også: Skal frakte slakteriet til høna