Transportbedrift hevder at korona er årsak til konkurs

foto