Åpnet «særdeles lønnsomt» gassfelt utenfor Midt-Norge

foto