– Jeg hadde ingen planer om å slutte, men så kom denne muligheten opp, sier Mellingsæter (56) til Adresseavisen.

Han overtar nå ledelsen i Reitan Eiendom etter Ingolv Høyland som har ledet eiendomsselskapet siden det ble etablert i 1995.

Mellingsæter sier at at han kjenner Reitan-systemet godt både som trønder og forretningsmann, og at han har enorm respekt for det de har bygd opp.

Nå er det han som får ansvaret for et selskap med eiendommer verdt rundt 35 milliarder kroner.

- Hvis jeg først skulle bytte, så var dette stedet jeg kunne tenke meg å gå til, sier Mellingsæter, som har ledet Danske Banks norske virksomhet fra kontoret i Søndre gate i Trondheim.

- Trengte du lang tid på å bestemme deg?

- Ja, jeg gjorde egentlig det, fordi det var tungt å gå fra banken. Jeg måtte tenke på det, men da jeg fikk en prat med Ingolv, og senere med Odd, så ble det mye enklere. Det er en kjempespennende mulighet, sier han.

Trond F. Mellingsæter skal lede Reitan Eiendom fra kontorene på Lade Gaard. Foto: Kim Nygård

Skifter styreleder

70-åringen Høyland overtar nå styreledervervet i Reitan Eiendom etter Odd Reitan selv, som dermed trekker seg ut av den direkte styringen av eiendomsselskapet.

– Jeg syns dette er helt fantastisk, når tiden for et skifte først var inne. Og det er også fantastisk at Ingolv blir med videre, sier Reitan, som sier at både Mellingsæter og Høyland begge er kjent for sin dyktighet.

– Da er det bekvemt å være eier, og jeg føler meg sikker på at bedriften blir tatt videre med de samme verdiene og holdningene som før, sier Reitan, som også sier at han nå får mer tid til å rendyrke rollen som eier gjennom morsselskapet Reitan AS.

– Dette har vært planlagt, og nå kommer også folkene på plass, sier Reitan.

– Skal være sparringpartner

Ingolv Høyland sier at han har hatt en inspirerende og hyggelig reise i Reitan-systemet, og at han er takknemlig for å kunne få fortsette i rollen som styreleder.

– Jeg tror vi har alle forutsetninger for at dette skal fungere godt, sier Høyland, som sier at de er svært bevisste på hvordan rollefordelingen skal skje i praksis.

– Min rolle blir å være en sparringpartner og å hjelpe Trond å bli varm i trøya, sier han.

Forretningsområde

Reitan Eiendom er ett av tre forretningsområder i Reitan AS, sammen med handelsvirksomheten Reitan Retail (deriblant Rema 1000) og forvaltningsselskapet Reitan Kapital.

I tillegg til å eie en rekke butikkeiendommer for Rema 1000 både i Norge og Danmark, omfatter eiendomsvirksomheten også sentrumseiendommer i både Trondheim, Bergen og Oslo.

I Trondheim sentrum er det datterselskapet E. C. Dahls Eiendom som gjør investeringene, mens det i Bergen gjøres gjennom selskapet Vestenfjeldske Eiendom.

Logistikk- og industri

Det tredje satsingsområdet til Reitan Eiendom er logistikk- og industrieiendommer. Selskapet er en av hovedaksjonærene i det relativt nyetablerte selskapet Relog AS, som er en videreføring av NHP Eiendom AS og Login Eiendom AS.

Mellingsæter sier at han ikke ønsker å komme med noen programerklæring, men han har gjort seg noen tanker om hvordan han vil utvikle selskapet.

– Jeg gleder meg til å begynne å snakke med styret om ambisjonene, sier han.

– Blir annerledes

Mellingsæter har utdannelse fra Harvard Business School, Insead og Universitetet i Oslo, og har tidligere hatt lederstillinger i Enova og vindkraftselskapet Sarepta Energi.

Han har også jobbet ved Danske Banks hovedkontor i København, og til sammen har han jobbet over 20 år i Danske Bank og i forgjengeren Fokus Bank.

På spørsmål om det blir en stor overgang å jobbe i en mindre organisasjon med selvstendige datterselskaper, svarer han:

– Det blir annerledes, og det har jeg selvfølgelig tenkt mye på. Men det har positive og negative sider. I en stor organisasjon er det spennende muligheter, men det kan også være mer tungdrevet. Så jeg ser mange fordeler med å være et sted som er mer smidig og lettbent, sier han.

Mellingsæter slutter i praksis neste fredag, og begynner i Reitan Eiendom den 1. august. Rent formelt overtar han som administrerende direktør i forbindelse med et styremøte den 5. september, da også skiftet av styreleder vil skje.

Ny banksjef

Danske Bank opplyser samtidig at Erlend Angelfoss, som nå er leder for Danske Banks avdeling for større og institusjonelle kunder, overtar som landssjef etter Mellingsæter.

Reitan Eiendom eies med rundt 70 prosent av Reitan AS, mens Odd Reitan også har en direkte eierandel på rundt 30 prosent gjennom sitt private investeringselskap.