– Dagens styre vil selge NTS på billigsalg til Salmar og tar ingen hensyn til andre aksjonærer, sier Øies sønn Vidar Øie Nilsen i en pressemelding fra familien tirsdag.

Odd Reidar Øie ble kastet som styreleder i NTS på den foreløpig siste ekstraordinære generalforsamlingen i Rørvik-konsernet sist fredag.

Odd Reidar Øie (stående) måtte gi fra seg styreledervervet i NTS under eiermøtet sist fredag. Foto: Dag H. Ystgaard

Mandag morgen ble så kjent at Øie-familien krever ny generalforsamling, der de vil be om valg av både nytt styre, ny valgkomité og en full økonomisk gjennomgang av både NTS og datterselskapene Frøy og Norway Royal Salmon.

Tapte makten

NTS har rundt 1200 ansatte og en børsverdi på 15 milliarder kroner, og er det desidert største selskapet på Namdalskysten.

Vidar Øie Nilsen er daglig leder i familieselskapet, Amble Investment, som er den syvende største enkeltaksjonæren i NTS med 3,55 prosent av aksjene.

I tillegg eier han og søsteren Kari Øie Nilsen aksjer i selskapet privat og gjennom selskapet Kavi AS.

De var på den tapende siden under generalforsamlingen sist fredag, der et flertall på 52,41 prosent av aksjonærene kastet både Odd Reidar Øie og den største eieren, frøyværingen Helge Gåsø, ut av styret i selskapet.

Ifølge Øie Nilsen har denne grupperingen av hovedsakelig lokale eiere kun satt inn egne folk i styret, og i tillegg godtatt et frivillig bud fra Salmar som etter deres mening er for lav.

- Et knapt flertall av aksjonærer har tatt makten, men ikke sagt noe mer hva de skal bruke makten til, sier Øie Nilsen i pressemeldingen.

Utskiftinger i datterselskap

Lørdag kveld sendte det nye styret også ut børsmeldinger med krav om ekstraordinære generalforsamlinger og styrevalg i de to datterselskapene Frøy og Norway Royal Salmon.

Samtidig gikk NTS’ toppsjef Harry Bøe av med umiddelbar virkning.

Øie Nilsen sier at han regner med at de vil sette inn sine egne folk i styrene, og at det ikke lover godt verken for de ansatte eller de andre aksjonærene.

Øie Nilsen sier i pressemeldingen at ingen av flertallsaksjonærer har presentert hva de vil med konsernet, annet enn at de «ikke liker Helge Gåsø og vil nekte ham å utøve sitt eierskap på 37 prosent».

– Utløser pliktig bud

Øie-familien stiller samtidig spørsmålet om den lokale eiergrupperingen har satt seg i en posisjon der de har plikt til å by på hele NTS.

Før den første ekstraordinære generalforsamlingen i januar var det antatt at de hadde et knapt flertall blant aksjonærene, men de tapte likevel avstemmingen om nytt styre da den foreslåtte styrelederen Hans Martin Storø skiftet side like før.

Senere ble det meldt at selskapet Haspro hadde kjøpt seg ytterligere opp i selskapet, noe igjen igjen vippet flertallet blant eierne.

Ifølge Øie Nilsen kjøpte grupperingen aksjer for over 120 kroner for å vinne flertallet i selskapet, mens de senere støttet Salmars bud på 120 kroner.

- Kjøpet av aksjer for over 120 kroner utløser i henhold til verdipapirhandelloven et pliktig bud for grupperingen på den høyeste prisen de har betalt siste seks måneder, sier Øie Nilsen i pressemeldingen.

Øie Nilsen har ikke besvart Adresseavisens henvendelse om ytterligere kommentarer.

Nyvalgt styreleder i NTS, Nils Martin Williksen, er sentral i grupperingen av lokale aksjonærer som nå har tatt makten i selskapet. Williksen har foreløpig ikke besvart Adresseavisens henvendelse.