Steinkjer

Onsdag tar fylkestinget stilling til dette når de behandler Trøndelag fylkeskommunes nye anskaffelsesstrategi. Bakteppet for diskusjonen er den omstridte saken om Beitstadsundbrua, der politikerne etter mye frem og tilbake til slutt vedtok å la kinesiske Sichuan Road and Bridge Group få anbudet. Det kinesiske tilbudet var ca. 40 millioner billigere enn nærmeste konkurrent.

- Politikerne må i alle fall stille strenge krav og være oppmerksomme på at det må gjøres en grundig kvalitetssjekk i forkant, for å være sikre. De må være på tå hev, sier Kristian Dahlberg Hauge. Han er direktør i Entreprenørforeningen – bygg og anlegg Trøndelag (EBA),

Ville åpne for alle

I fylkesrådmannen forslag åpnes alle anbud for tilbydere fra alle land. Uansett om anbyderne hører til innenfor EØS-området, er omfattet av WTO-avtalen eller ikke.

Rådmannen skriver: «alle tilbydere skal ha muligheter til å delta i fylkeskommunens anbudskonkurranser. Dette gjelder også i forhold til leverandørene utenfor EØS-området som ikke er rettighetshaver etter lov om offentlige anskaffelser.» Innstillingen fra hovedutvalget gir i realiteten et regelverk som i dag, der dette ikke er spesifisert.

- Vi er opptatte av er at det skal være et reglement som legger opp til å fremme konkurranse, fremme miljø og det norske samfunnet i våre anbudsprosesser. Fylkestinget får ei innstilling fra fylkesutvalget, der rådmannens forslag er tatt ut, sier fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp).

- Betyr ikke dette at det i realiteten kan komme nye tilsvarende den dere fikk i Nord-Trøndelag om Beitstadsundbrua?

- Nå må man varsle i forkant dersom man åpner for anbud ut over det normale anbudsområdet, sier Hallem.

- Så det du sier er at dere vil forkaste et anbud fra en tilbyder utenfor EØS-området?

- Det kommer an på rammene som er lagt. Man vil ikke automatisk ha muligheten til å få et anbud antatt. Vi sliter innenfor byggenæringen i Norge, med at fagarbeidere utkonkurreres av billig arbeidskraft fra andre land i Europa, eller land utenfor Europa. Spesielt entreprenørbransjen merker det. Vi må verne om de som kan tilby høyere standard, sier Hallem.

Han viser til at det i spesielle tilfeller vil være naturlig å åpne ytterligere dersom tilbudet innenfor markedet er begrenset eller ikke finnes. I fylkesutvalgets innstilling i saken ligger også krav om at nye anbud skal bidra til at fylkeskommunen når sine mål på klima- og miljøsiden.

- Lærer av Nye Veier AS

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) peker på at avtaleverket i EØS og WTO gjør det lettere å få innsyn i selskaper som eventuelt leverer anbud, og sikre like konkurransemuligheter.

- Vi forholder oss til dagens regelverk. Setningen vi tok ut har i realiteten lite å si, bortsett fra at det var en invitt til selskaper i Russland, Nord-Korea og Kina om å levere anbud. Det er en grunn til at vi har handelsavtaler og til at enkelte land velger å ikke være del av WTO, sier han.

Sandvik sier det er et klart mål at fylkeskommunen skal være innovative i hvordan de jobber. Derfor vil han lære av hvordan Nye Veier AS opererer når de inngår kontrakter. Som eksempel bruker han det nye veiprosjektet fra Trondheim og nordover. Han sier dette favoriserer seriøse drivere.

- Gjennom prekvalifiseringen sikrer de at selskapene konkurrerer på gjennomføringsevne og kvalitet. Dette må dokumenteres, og da ser man hvem som har fagarbeidere og lærlinger. De må forholde seg til pris som er gitt. Da handler det om hvordan få vei til denne prisen. Det favoriserer de seriøse aktørene, de som har, sier Sandvik.

Advarer mot frislipp

Kristian Dahlberg Hauge i EBA viser til at entreprenørbransjen er innstilt på og vant til å konkurrere med utenlandske aktører. Han ber likevel politikerne om å sørge for kvalitetssikring når anbud behandles. Han frykter at en utilsiktet konsekvens av fullt frislipp vil gi ulike konkurransevilkår. Blant annet når det gjelder Spesielt gjelder dette grunnleggende forhold som lønns- og arbeidsforhold, lærlingordninger og krav om fagarbeidere, kan det være vanskelig å kontrollere om regelverk følges. Han viser også til at tariffordninger i byggesektoren er allmenngjort slik at norsk og utenlandske arbeidere skal ha omtrent lik lønn og følge samme regler.

- Svaret på disse utfordringene er ikke proteksjonisme, det vil si «smarte» grep for å holde utlendingene unna. Men som nasjon har vi alt å vinne på å få myndighetene til å følge samme tankegang som da oljenæringen ble utviklet, nemlig at det er en forutsetning at norske entreprenører er med når fremtidens løsninger skal bygges.