Borthen har siden 2003 ledet Eiendomsmegler 1 Midt-Norges nybyggavdeling i Trondheim, og har både vært en av byens mest kjente og best betalte eiendomsmeglere.

Om en snau måned er det likevel nytt nøkkelkort og ny kontorplass som gjelder. Fra 1. september skal hun jobbe med eiendomsutvikling i Selmer Holding, morselskapet i forretningsvirksomheten til trondheimsmannen Kolbjørn Selmer.

Mens hun til nå først og fremst har jobbet med salg av boliger i eiendomsprosjekter under oppføring, så vil den nye jobben involvere både tomtekjøp, reguleringsprosesser og prosjektutvikling.

- Jeg skal jobbe med prosjektene frem til salget, men jeg skal ikke selge selv. Jeg kommer ikke til å bli en konkurrent til Eiendomsmegler 1, sier hun, og understreker at det ikke ligger noen dramatikk bak avgjørelsen om å forlate eiendomsmeglervirksomheten.

- Jeg har jobbet i en fantastisk organisasjon, men nå fikk jeg mulighet til å bli med på utviklingssiden og komme tidligere inn i prosjektene, sier hun.

Lidenskap: Tonje Borthen er medeier i fire hester på stallen til Jomar Blekkan, deriblant den fem år gamle hingsten L.J.'s Andy Hall. I bakgrunnen er hestens oppasser Helen Ferriday. Foto: Morten Antonsen

Hesteeier

Adresseavisen møter 42-åringen på stallen til travtrener Jomar Blekkan på Jakobsli i Trondheim. Borthen er medeier i fire hester på stallen, og deler hesteinteressen med Kolbjørn Selmer som bor på gården Overvik noen hundre meter nærmere fjorden.

Det er Overvik gård og gården til Blekkan som i hovedsak utgjør det store utbyggingsområdet Overvik på østsiden av byen, der bystyret i Trondheim i slutten av juni godkjente områdeplanen som åpner for bygging av rundt 2400 boliger.

En måned før hadde politikerne i flertallskoalisjonen blitt enige om plassering av vei og skole, som hadde vært to kontroversielle spørsmål underveis i prosessen.

Blekkans gård ligger lengst sør i utbyggingsområdet, og som en del av utbyggingen skal selve stallanlegget etter hvert flyttes over på den andre siden av Presthusvegen som går langs gårdstunet.

Gjennom eierskapet i utviklingsselskapene står Selmer Holding sentralt i utbyggingen, men Borthen sier at hennes inntreden i selskapet ikke er knyttet til politikernes klarsignal på Overvik.

Investeringsansvarlig

Kolbjørn Selmer selv sier de har eiendommer fra Svolvær i nord, ned gjennom hele Trøndelag og til østlandsområdet, og at det i all hovedsak dreier seg om boligprosjekter.

- Tonje skal være med på å kjøpe inn og legge til rette for salg av eiendommer over hele Norge, sier Selmer, og sier at hun vil få en stilling som investeringsansvarlig for eiendom i Selmer Holding.

Selv om Selmer Holding har investeringer innenfor flere områder, og blant annet har gått inn på eiersiden i oljeselskapet Okea i Trondheim, så sier Kolbjørn Selmer at eiendom vil være hovedvirksomheten også fremover.

Borthen vil også få mulighet til selv å investere i de enkelte prosjektene, og Selmer at han synes det er fornuftig og positivt at de ansatte selv tar del i det de jobber med.

Eier: Selmer Holding er morselskapet i forretningsvirksomheten til Kolbjørn Selmer fra Trondheim. Foto: Rune Petter Ness

Tonje Borthen er i Dagens Næringsliv omtalt som «Norges ukjente supermegler», og administrerende direktør Kjetil Reinsberg i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge sier til Adresseavisen at hun er den mest dedikerte personen han noensinne har jobbet med.

På spørsmål om det er dyrt å ansatte en av Trondheims best betalte eiendomsmeglere, svarer Selmer:

- Det er dyrt å ansette Norges beste eiendomsmegler. Men slik jeg kjenner Tonje, så er jeg overbevist om at det vil være verdt hver krone.

- En livsstil

Borthen sier at det har vært en livsstil å være eiendomsmegler, der hun i praksis har vært på jobb «hele tiden». Hun sier også at hun liker å jobbe mye, og at hun vil fortsette med det når hun skifter arbeidsgiver. Samtidig tror hun at livsstilen nå kan blitt endret.

- Jeg bruker å si at livet mitt de siste årene har bestått av hest, hus og håndball. Nå får jeg kanskje litt mer tid til å bruke på hest.

- Og mer penger til å bruke på hest?

- Nei, det vil jeg ikke diskutere, men jeg har overhodet ikke vært misfornøyd med lønna i Eiendomsmegler 1. Jeg har tjent godt, og det er ikke pengene som trigger meg. Det har det ikke vært tidligere heller, sier hun.

I tillegg til Borthen, går også Joakim Lund fra nybyggavdelingen i Eiendomsmegler 1 over til Selmer Holding. Hun sier at de trolig kommer til å samarbeide med sin tidligere arbeidsgiver når det kommer til salget av boligene de skal stå bak.

Fremtrende posisjon

Kjetil Reinsberg har vært sjef i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge under hele Borthens periode, og sier at nybyggavdelingen i Trondheim har fått en fremtredende posisjon i selskapet under hennes ledelse.

- Den har fått en markedsandel på rundt 50 prosent i Trondheim. Det betyr at rundt halvparten av alle nye boliger i Trondheim de siste ti årene, har blitt solgt av hennes avdeling, sier han.

Reinsberg sier at han foreslo andre mulige roller for Borthen, med tanke på å beholde henne i eiendomsmeglerforetaket, men at han forstår at det var naturlig for henne å ville noe annet.

- Jeg har en veldig nær relasjon til Tonje, og da hun fortalte hun ville gjøre noe annet, så var det viktig å se henne som menneske, og innse at det kanskje var tid for å gjøre noe annet. Men hvis hun ønsker seg tilbake, så vil hun alltid være velkommen, sier han.

Kollega: Administrerende direktør Kjetil Reinsberg i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge sier at Borthen er den mest dedikerte personen han noensinne har jobbet med. Foto: Glen Musk, Adresseavisen