- For Terje Eriksen var det en surrealistisk opplevelse å høre Økokrim omtale ham som kriminell, etter å ha brukt nesten hele yrkeslivet til å bygge gode bolig- og næringsprosjekter, sa forsvareren til Terje Eriksen (61), advokat Halvard Helle i Schjødt.

Både han og forsvareren til Roger Eriksen (38) prosederte på frifinnelse på hvert punkt i tiltalen, som er på grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri og regnskapsjuks.

Vil ha 4 års fengsel

Mandag la aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, ned påstand om at Terje og Roger Eriksen må straffes med henholdsvis fire og tre års ubetinget fengsel. Thorsen mener også at Terje Eriksen må tåle inndragning at verdier for 14,6 millioner kroner og Roger Eriksen for 4,6 millioner.

Terje Eriksen er blant annet tiltalt for å ha overført inntil 40 millioner til seg selv i 2008-2013, i strid med Prora Eiendoms interesser. Helle sa Eriksens uttak fra mellomregningskontoen hadde skjedd i full åpenhet.

foto
Forsvarerne la ned påstand om at Terje Eriksen og sønnen Roger Eriksen i Prora frifinnes. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Glen Musk, Adresseavisen

- Ikke cowboy-virksomhet

Han viste også til at selv om virksomheten i Prora ikke var perfekt, så var det brukt rådgivere som Visma, Deloitte og advokater fra Aker Brygge.

- Dette er ikke den cowboy-virksomheten påtalemyndigheten prøver å fremstille det som, sa Helle.

Roger Eriksen er tiltalt for å ha medvirket, ved å stilltiende godkjenne uttakene til faren. Forsvareren, Nils Christian Langtvedt i Advokatfirmaet Hjort, avviste at Roger Eriksen godkjente uttakene.

- Terje Eriksen har forklart at han fikk kjeft av Roger Eriksen. Roger beskrev dette som at de kranglet. Roger Eriksen har forklart at han sa tydelig ifra til NN (ansatt i Prora, journ.anm.) om at hun ikke fikk bistå Terje Eriksen med å betale regninger. Han tok også aktive grep for å gjøre opp mellomværende hvert år, sa Langtvedt.

foto
Roger Eriksens forsvarer, Nils Christian Langtvedt i Advokatfirmaet Hjort, holdt prosedyre tirsdag.

- Papirarbeidet på plass

Deler av de 40 millionene er gjort opp i ettertid.

Påtalemyndigheten mener også at far og sønn beriket seg, da de ifølge tiltalen solgte Prora Eiendoms aksjer i boligprosjektet Munkvoll Gård til under markedspris til seg selv tidlig i 2010. På slutten av året og i mars året etter har de solgt dem tilbake til Prora Eiendom til over markedspris. Oppgjøret var at Proras fordring mot Terje Eriksen på 10,75 millioner ble strøket, mens Roger Eriksen fikk Proras hytte på Oppdal, verdt 4,6 millioner.

- Transaksjonen på 10,75 millioner er behandlet korrekt. Den er omtvistet mellom tiltalte og Økokrim her, men vi ser at papirarbeidet er på plass, sa Helle.

Les hva revisor sa da hun vitnet i Prora-saken.

- Ikke forsett og vinning

En del av tiltalen gjelder kun Terje Eriksen. Etter at Prora Eiendom solgte aksjer for fem millioner i Tungasletta Utvikling til Lindbak Gruppen i 2011, ble selger av aksjene omgjort til Terje Eriksen i 2012. Samtidig satt Prora Eiendom igjen med forpliktelsen om å kjøpe tilbake aksjene, pluss betale 20 prosent avkastning.

Forsvareren viste til at Eriksen i sin forklaring sa dette var en glipp.

- Det kan godt være at Terje Eriksen kan bebreides for å ikke ha lest erklæringen godt nok, men det er ikke nok til at det foreligger forsett og uberettiget vinning, sa Helle.

- Banken var sikret

Far og sønn er også tiltalt å ha bedratt DNB, i forbindelse med et byggelån til boligprosjektet Havstein Gård II. Prora holdt ekstrakostnader på sju millioner skjult for DNB, og utsatte ifølge tiltalen banken for fare for tap.

Forsvarerne mener tapsfaren ikke var reell.

- Det må anses som bevist at forhåndssalget av leilighetene var på over 90 prosent, og var sikret gjennom finansieringsbevis som var gyldige. Det var ikke risiko for oppgjør, markedssvingninger eller manglende betaling. Banken er her sikret sin inntekt, sa Langtvedt.

Les om rettssaken om tilleggsavtalen som ble holdt hemmelig for DNB.

Til slutt inngikk Prora rettsforlik om tilleggsavtalen.

- Fikk forståelse fra revisor

Forsvarerne avviste også påstanden om regnskapsmanipulasjon. Salg av aksjer i prosjektselskapene til Prora ble regnskapsført som finansinntekter. Ifølge tiltalen var det i stedet låneopptak, som skulle vært ført som gjeld på til sammen 205 millioner pluss påløpte rentekostnader i regnskapene for 2009–2012.

- Tilbakemeldingene fra revisor var at dette kun var forpliktelser, dersom verdien av dem overstiger den underliggende verdien av selskapene. Da skal gjenkjøpsforpliktelsens underliggende verdi føres som gjeld. Roger Eriksen hadde mange møter med revisor, og fikk her forståelse for hvordan det gjøres, sa Langtvedt.