Fiskehandleren har pakket sammen og forsvunnet. Ravnklohallen ligger nå tomt.

– Plassen i dag er altfor liten til en mathall. Derfor tar jeg dette i fylkeskommunen. De har fokus på lokalmat, sier Nilsen til MN24.

Han representerer Pensjonistpartiet i Bystyret og sitter på fylkestinget, hvor han er nestleder i hovedutvalget for kultur.

Større bygg

«Nå må Trondheim kommune sammen med Trøndelag fylke og Trondheim Havn vise ansvar og få etablert en mathall som viser lokalmatens omfang i hele Trøndelag», skrev han nylig i et forslag til kommunens miljø- og næringskomité.

Han mener lokalmatprodusentene fortjener et skikkelig lokale som trekker folk til Midtbyen, og skriver videre:

«Mathallen i Ravnkloa må fokusere på både fisk, kjøtt og grønnsaker slik at omsetningen forsvarer god lønnsomhet gjennom hele året. Dette betinger selvfølgelig en utvidelse hvor man i tillegg til salg kan få etablert en restaurant.»

Forslaget behandles onsdag 16. februar. Møtet starter 17:00.

Utkonkurrert

Nilsen er ikke den eneste med visjoner for området ved kanalen.

– Vi er kontaktet av flere aktører i forbindelse med Ravnklohallen, og vil vurdere alle muligheter og forretningsmodeller, kommenterer havnas eiendomssjef Tove Kulseng.

Ketil Rismark drev som fiskehandler i Ravnkloa siden 1980. Like før nedleggingen, hevdet han trondhjemmerne ikke brukte tilbudet.

– Det er sviktende omsetning og folk har liten interesse av å bruke et ferskvaremarked som oss. (…) Jeg har holdt på med dette i så mange år, og lagt ned mange timer og mye energi. Og så skal det gå til dundras fordi folk finner et billigprodukt et annet sted, sa Rismark til Adresseavisen like før nyttår.

Nytt busstopp

Svein Otto Nilsen tror en ny mathall nær munkholmbåtene vil trekke turister til Midtbyen.

– Trøndelag er fylke nummer én når det gjelder lokalmat. Det er ikke for ingenting at Oppdal og andre kommuner har startet mathaller, sier han.

– Konkurransen fra lavpriskjedene vil fortsatt være der. Hvorfor skal mathallen lykkes bedre enn Ravnklohallens forrige driver?

– Det var kun fisk. Jeg tror Trondheim og alle produsentene i Trøndelag kan få til noe sånt sammen, svarer Nilsen, og legger til at det vil enklere å få inn lokale produkter i et slikt konsept, enn i en butikkjede.

Kultur: Ravnkloa har i generasjoner vært forbundet med fiskehandel. Nilsen håper kulturarven videreføres. Foto: Stian Hansen

– Klarer man å få nok kunder ned til byen?

– Man må se området under ett. Byen mangler parkeringsplasser. Trondheim Torg blomstrer fordi det er lett å komme seg dit, mens å dra til «nedbyen» er vanskeligere, svarer Nilsen, og foreslår et nytt busstopp nærmere Byhaven.

Før fiskebutikken flyttet ut oppga Ketil Rismark å være i dialog med flere interessenter. Minst en av disse, snakket om å kombinere butikk og fiskeutsalg.

Bedriftens kontrakt med havna hadde en klausul om at bygget måtte brukes til fiskehandel.

Miljø- og næringskomiteen behandlet for noen dager siden Nilsens forslag, og vedtok å ikke innstille det i sin daværende form til behandling i bystyret. Komiteen vedtok følgende ordlyd:

«Bystyret ønsker velkommen ethvert forslag som bidrar til videre spredning av matglede og matkultur til byens befolkning og besøkende, men understreker at initiativ må skje på kommersielle vilkår.

Trondheim Havn som eier av eiendommen må selv vurdere hva som skal skje videre. Kommunedirektøren bes komme tilbake med orientering til politisk nivå om saken»