I en pressemelding til Fosna-Folket, skriver omstillingsprogrammet i Indre Fosen at Submerged nå har utviklet instrumenter som kan løse oppdrettsnæringas største problem.

– Lakselusa er en skikkelig vekstbrems som koster oppdretterne dyrt. Submerged-løsningen RollEye teller lakselus og måler snittvekta på fisken i merden, skriver de.

– Vil gi et grunnlag for en datadreven analyse

Ifølge pressemeldingen eksporterte Norge i fjor laks for 81 milliarder kroner, og målet frem mot 2035 er å mangedoble lakseinntektene.

– Skal oppdretterne nå det målet, må de få kontroll på lakselusa og snittvekta på fisken, står det.

Videre står det at lakselus telles manuelt i dag, noe som tar lang tid og gir stor unøyaktighet.

– Derfor ønsker oppdretterne seg en løsning som gir et sikrere grunnlag for beslutning om avlusing.

Gründer Håvard Lein Braa med den patenterte sensorplattformen RollEye. Foto: Eli Kristin Hårberg

Ifølge Submergen kan RollEye telle lus og måle vekt på flere tusen fisk hvert døgn, helt på egen hånd.

– Etter hvert vil RollEye gi oppdretterne et grunnlag for en datadreven analyse av hele virksomheten, sier Submerged-gründer Braa.

Jobber med kunder i Norge og internasjonalt

RollEye fungerer slik at all data blir sendt til skyen, der oppdretterne kan logge seg inn og hente det de trenger. Submerged har samarbeidet med oppdrettsnæringa i Flatanger om videreutvikling og testing, fra basen i Rissa.

– Støtten fra omstillingsprogrammet har ført til at vi har kunnet utvikle flere produkter og fått flere bein å stå på, sier Sandvik Aas, som sammen med med-gründer Braa jobber med å få på plass nye kunder, både i Norge og internasjonalt.

De har som mål å ha noen titalls sensorer i drift i løpet av året.

Ifølge pressemeldingen har Submerged plassert RollEye hos flere oppdrettskunder for automatisk lusetelling, snittvektmåling og miljødata. Submerged skal også ha videreutviklet og levert flere kamerasystemer til Havfornkingsinstituttet for forskning på laks og torsk.

Stor tro på at de skal lykkes

Videre i pressemeldingen står det at Submerged i løpet av året regner med å få Mattilsynets godkjenning av teknologien, og hente egenkapital for å sikre videre vekst. De har også femårsplanen klar.

– Om fem år er Submerged markedsleder på kontinuerlig overvåkning av fiskehelse og biomasse for laks, torsk og andre arter. Selskapet har en god lønnsomhet med et stadig behov for nye ansatte. Markedet er stort i Norge, men teknologien er etterspurt også langt utenfor landegrensene, sier Braa.

De to gründerne vet bedre enn de fleste at de ikke er alene om å jobbe på spreng, for å være først ute med den beste teknologien på området. De har allikevel stor tro på at de skal lykkes.

– Kontrollmålinger ved slakting av fisk viser at sensorene våre er svært presise. Avviket i snittvekst er mindre enn 0,5 prosent. Det er et konkurransefortrinn som vi skal vite og utnytte, sier de.