Det viser intervjuer Adresseavisen har gjort med ordførerne i alle de 19 kommunene som til sammen eier 86,67 prosent av det trønderske energiselskapet.

Dagens eiere av Trønderenergi skal eie 50 prosent av det nye fornybarkonsernet, mens det Stavanger-baserte investeringsfondet Hitecvision skal eie den andre halvparten.

– Dette handler om å gå fra ord til handling innenfor fornybar kraft, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) i Melhus kommune, som med en eierandel på 13,34 prosent er nest størst blant eierkommunene.

foto
Melhus-ordfører Jorid Jagtøyen sier at de har hatt flere orienteringsmøter om Trønderenergis planer. Foto: Kim Nygård

Overfører milliardverdier

Innen en ekstraordinær generalforsamling i Trønderenergi den 22. juni må eierne ta stilling til planene om å skille ut store deler av virksomheten i et nytt og ennå navnløst konsern.

Midtnorsk debatt: Oppsplitting av Trønderenergi – er det så lurt?

Det nye konsernet vil få overført rundt 90 prosent av de ansatte og all virksomhet i dagens Trønderenergi, med unntak av eierposten i nettselskapet Tensio og eierskap til 81 prosent av vannkraftverkene.

Midtnorsk debatt: Derfor vil styret etablere nytt nordisk fornybarselskap

De to sistnevnte delene skal beholdes i «gamle Trønderenergi» med samme eierskap som i dag, og ifølge selskapet gjøre det mulig å opprettholde et årlig utbytte til eierne på 200 millioner kroner.

– Jeg tror dette er en løsning som ivaretar både eierne og eierskapet til vannkraften, samtidig som det legger til rette for å investere ganske mange milliarder i fornybar kraft, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim, som med 9,13 prosent av aksjene er den tredje største eierkommunen.

foto
Ordfører Rita Ottervik sier at finanskomiteen i Trondheim skal ha et ekstraordinært møte for å sette seg inn i saken. Foto: Morten Antonsen

– Jeg er til og med litt begeistret for det som skjer, sier ordfører Vibeke Stjern (Ap) i Åfjord kommune, som har en eierandel på 5,04 prosent i Trønderenergi.

foto
Både ordfører Vibeke Stjern i Åfjord og Hitra-ordfører Ole L. Haugen støtter planene. Foto: Christine Schefte

– Vi ser at dette er en god måte å videreutvikle selskapet på, og vi får et stort selskap i Midt-Norge som også kan investere i Midt-Norge, sier ordfører Oddbjørn Bang (Sp) i Orkland, som med 16,94 prosent av aksjene er størst blant eierkommunene.

Får privat medeier

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi la frem planene for det nye konsernet på en pressekonferanse den 16. mars i år, sammen med Trønderenergis styreleder Odd Inge Mjøen og seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision.

Verdien på virksomhetene Trønderenergi legger inn i det nye konsernet, deriblant alle vindkraftverkene, er satt til seks milliarder kroner når gjelden er trukket fra.

Hitecvision skal på sin side gå inn med det tilsvarende i penger, fordelt på 1,5 milliarder kroner ved oppstart og resten over en periode på fem år, med mulighet for forlengelse til ni år.

Det er anslått at dette vil gi konsernet en investeringskapasitet på 15 til 20 milliarder kroner i den samme perioden, og i et intervju med Adresseavisen pekte Gjersvold særlig på landbaserte vindkraft i Sverige og Finland som aktuelle prosjekter.

Styret i Trønderenergi sa ja til planene på et styremøte den 15. mars, men også eierkommunene må si ja før de kan realiseres.

foto
Trønderenergis eierandel i vindkraftverket på Frøya er blant verdiene som legges inn i det nye fornybarkonsernet. Foto: Kim Nygård / Kim Nygård

Vedtatt i flere kommuner

Bystyret i Trondheim skal etter planen stemme over innstillingen i midten av juni, mens noen kommuner allerede har hatt avstemming i kommunestyret.

Kommunestyret i Skaun behandlet saken på torsdag denne uken, og ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) sier at forslaget ble enstemmig vedtatt.

– Hvis vi skal lykkes i det grønne skiftet må også kommunene være med, og som eiere i Trønderenergi kan vi være med og påvirke, sier Stokke.

foto
Skaun-ordfører Gunn Iversen Stokke sier at kommunen skal gjøre en grundig vurdering av om de skal selge seg ned eller kjøpe seg opp i det nye fornybarkonsernet. Foto: Mariann Dybdahl

Kommunestyret i Ørland behandlet også saken sist torsdag. Fungerende ordfører Ogne Undertun (Ap) sier at det var en lang debatt, men at et stort flertall stemte for Trønderenergis planer.

– Det er noen argumenter knyttet til endringen som handler om at vi tar en større finansiell risiko enn i dag, og det har jeg forståelse for, sier Undertun.

Han sier samtidig at det viktigste for ham har vært samfunnsoppdraget som har ligget til grunn for kommunenes eierskap i selskapet siden det ble opprettet.

– Nå får vi revitalisert samfunnsoppdraget gjennom å realisere det grønne skiftet, sier Undertun.

Kommunestyret i Stjørdal stemte også over forslaget sist torsdag, og avtroppende ordfører Ivar Vigdenes (Sp) sier at 37 av 41 representanter stemte for planene.

foto
Kommunestyret i Stjørdal sa ja til Trønderenergis planer sist torsdag. Samtidig fikk ordfører Ivar Vigdenes innvilget fritak fra sine verv. Foto: Christine Schefte

Vigdenes sier at planene legger til rette for sterk vekst i et fornybarselskap med hovedkontor i Midt-Norge, samtidig som den eksisterende vannkraftproduksjonen skjermes for risikoen knyttet til nye fornybarinvesteringer.

– I tillegg får vi inn en privat kompetent eier, som vil bidra positivt overfor det offentlige eierskapet når investeringsmuligheter og strategier skal forfølges, sier han.

Kan kjøpe eller selge

I tillegg til de 19 eierkommunene har også pensjonsselskapet KLP en eierandel på 13,33 prosent i Trønderenergi.

Etter oppsplittingen vil dagens eiere fortsette eie 100 prosent av «gamle» Trønderenergi AS direkte, og i tillegg vil de eie 50 prosent av det nye fornybarkonsernet.

Eierandelen på 50 prosent vil være eid gjennom et nytt holdingselskap, Trønderenergi Vekst Holding, der Trønderenergi AS vil eie 51 prosent og eierkommunene og KLP vil eie 49 prosent.

Denne konstruksjonen gjør det mulig for kommunene å endre sin eierandel i fornybarkonsernet, ved enten å selge eller kjøpe aksjer i holdingselskapet.

De aller fleste ordførerne sier at det er noe som ennå ikke er diskutert.

– For min egen del så heller jeg mot at vi selger deler av vår andel, men dette er noe vi må diskutere, sier ordfører Ole L. Haugen (Ap) i Hitra kommune, der kommunestyret stemte for Trønderenergis planer sist torsdag.

– Vi har hele tiden behov for penger til gode formål. Da sikrer vi også noe av gevinsten, i stedet for å beholde alle fuglene på taket, sier han.