– Vi må vel kunne si at dette kom veldig overraskende på oss. Vi er sjokkert, sier Skjervold til Bladet.

Han er hyret inn som konsulent for stjørdalsbedriften Tverås Maskin & Transport i arbeidet med de omfattende planene på Vollan.

Selskapet ønsker å etablere et 134 dekar stort steinbrudd med deponi i området, og sist uke ble søknaden behandlet i Utvalg for areal - og samfunnsplanlegging. Arbeiderpartiets to og Senterpartiets ene representant valgte å stemme mot innstillingen fra kommunedirektøren. Med støtte fra Rødt ble søknaden avvist med fire mot to stemmer.

Har brukt flere millioner kroner

Daglig leder Frode Tverås forteller til Bladet at firmaet har jobbet med saken siden 2017 og brukt mellom fire og fem millioner kroner på utredning av prosjektet.

Tverås og Skjervold peker på at det politiske flertallet selv har bestemt at arealet skal benyttes til det formålet da de vedtok kommuneplanen i 2019, og mener at de nå opptrer svært uforutsigbart.

Tverås har søkt om å etablere et deponi og et steinbrudd på denne eiendommen i Malvik. Foto: Illustrasjon

– Når vi sier at vi er sjokkerte, så handler det om at politikerne - med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen - går imot sin egen planstrategi i kommuneplanens arealdel, samt kommunedirektøren og fagmyndighetenes innstilling. Det synes vi er ganske oppsiktsvekkende og spesielt, sier Skjervold.

Han poengterer at det opprinnelig var Malvik kommune som ønsket et steinbrudd og deponi velkommen på Vollan.

– En kan jobbe med saker utenfor kommuneplanen, men da tar du en langt høyere risiko. Prosjektene må konsekvensutredes selv om de er tatt inn og det er selvsagt ingen selvfølge at de går igjennom, men da vet du i hvert fall at det er kommunen som ønsker det, sier Skjervold.

Sløsing med ressurser

Plankonsulenten sier han har registrert at flere politikere peker på forutsigbar planlegging og tidligere vedtak i den overordnede kommuneplanen når de argumenterer for utbygging på Vikhammer nedre og Moan i Hommelvik.

På Vollan ser dette ut til å ha mindre betydning.

– Vi kommer til å tenke oss grundig om før vi tar tak i noe som kun er forankret i kommuneplanen. Nå risikerer vi å ha sløst bort ressurser vi kunne brukt til mye annet, sier Frode Tverås.

Avgjøres på mandag

Utvalgsleder Bernt Ole Ravlum (Ap) er forelagt kritikken fra Skjervold og Tverås, men ønsker ikke å kommentere utspillet før kommunestyrets sluttbehandling av saken førstkommende mandag.

Arbeiderpartiet vedtok i et årsmøte sist uke at de sier nei til steinbrudd på Vollan. Partileder Turid Eidem Olsen sier til Bladet at vedtaket er et sterkt signal til kommunestyrerepresentantene i Ap-gruppa.

Flertallet i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging sa nei til steinbrudd og deponi på Vollan, men saken avgjøres ikke før i kommunestyret på mandag. Foto: Trond Nøstberg

Gruppeleder i Senterpartiet, Ketil Sivertsen, opplyser at partiet er positive til et deponi, men at de skal ta endelig stilling til steinbruddet i helga.

Fra før er det klart at SV, Miljøpartiet og Rødt sier nei hele planen. Dersom partiene får støtte fra et samlet Ap mandag, er det kroken på døra for prosjektet.

– Det er klart at hvis de stemmer nei til råstoffutvinning i Malvik, vil det overraske meg om det åpnes for andre steinbrudd i kommunen. Det finnes knapt områder med tilstrekkelig kvalitet i berggrunnen, konkluderer Tverås.

Få områder med god nok stein

I saksframlegget fra kommunedirektøren går det fram at området på Vollan inneholder Rhyolitt. Bergarten skal ha spesielt gode mekaniske egenskaper som gjør det velegnet som byggeråstoff.

– Det er ikke bare å finne en lokasjon for steinbrudd. Området må ha god nok berggrunn. Eksempelvis tas det ut store mengder stein fra industriområdet på Sveberg, men kvaliteten er ikke god nok til veibygging. Store deler av Malvik har dårlig stein, og der den har vært god nok, er forekomstene allerede drevet ut, sier Tverås.

Tor Einar Skjervold og Frode Tverås (t.h.) mener det ikke har kommet godt nok fram at stein til lokale prosjekter og E6-utbygging må hentes i andre kommuner dersom Vollan-planen stanser i kommunestyret mandag. Foto: Anders Fossum

Ifølge kommunedirektøren møter Rhyolittfjellet på Vollan kravet til bærelag på høytrafikkerte veier som E6. Til Bladet forteller Tverås at selskapet i 2017 skrev en intensjonsavtale med Nye Veier om levering av stein til E6-utbygginga. Avtalen er videreført med Acciona, men det er tatt forbehold om at Malvik kommune godkjenner planene på Vollan.

På strekningen mellom Ranheim og Værnes trengs det til sammen 1,2 millioner tonn.

Arbeiderpartiets planpolitiker Bernt Ole Ravlum (Ap) ønsker ikke å kommentere utspillet før behandlinga i kommunestyret mandag. Foto: Anders Fossum

– Det er ikke naturlig at alt kommer fra Vollan, men det vil være kortest å transportere fra Vollan til strekningen Ranheim-Hommelvik. Nå må det hentes stein av god nok kvalitet fra Fossberga og Lauvåsen i Stjørdal og Vassfjellet og Lia i Trondheim. Men det gjelder ikke bare E6-prosjektet. Hvis de trenger stein på Vikhammer nedre er det cirka 21 kilometer fra Lia og drøyt fem kilometer til Vollan, påpeker Tverås.

Konsekvensene dette får for miljøet og trafikksikkerheten er underspilt i denne saken, mener bedriftslederen og eksemplifiserer:

– En vil spare 64.000 mil med kjøring bare på E6-prosjektet dersom steinen hentes fra Vollan. Det tilsvarer 16 ganger rundt ekvator eller 1276 turer fra Trondheim til Oslo. Steinen må hentes og fraktes uansett. Nå må tungbiltrafikken passere barnehager og skoler på andre steder, sier han.

Forberedt på støy

Flere naboer har engasjert seg mot planene på Vollan og frykter at støy, støv og tungtransport skal rasere bomiljøet.

Skjervold og Tverås sier de var forberedt på støy da prosjektet ble kjent.

– Det er forståelig at de nærmeste naboene ikke ønsker dette og er ganske vanlig i slike saker. Vi har derfor prøvd å ta hensyn til dette i planen og prøver alltid å finne områder med minst mulig konflikt. Samtidig må de ha de forutsetningene som trengs, og det er ikke alltid like enkelt, sier Skjervold.