Aker Solutions i Verdal har lyst ut hele 56 nye stillinger. 20 av de er på funksjonærsiden innenfor forskjellige fag, mens de resterende 36 er lærlingeplasser.

– Vi har veldig tro på framtida. Vi har flere prosjekt som skal i gang i løpet av året og ser at vi trenger et ganske betydelig antall nye medarbeidere, sier verftsdirektør Erik Stiklestad.

Økt arbeidsmengde

Akkurat nå er verftet inne i en roligere periode. I oktober kom nyheten om at Aker Solutions hadde sendt ut 86 permitteringsvarsel til sine ansatte etter at en storkontrakt med Shell glapp. I dag er 76 permittert, men verftsdirektør Erik Stiklestad forventer at de fleste av disse vil være tilbake på jobb i løpet av våren.

– Det kan virke litt rart å lyse ut stillinger når vi har folk permittert, men det handler om at aktiviteten vil ta seg opp gradvis framover. Vi forventer mer eller mindre full sysselsetting rundt sommeren, sier Stiklestad.

De fleste vil da være i jobb på verftet, men noen vil fortsatt være på ulike reiseoppdrag.

Annonserer etter spesialdisipliner

Blant stillingene som er lyst ut, er det ulike typer ingeniører som søkes etter. Det er også arbeidsledelse i forskjellige fag og spesialdisipliner.

– Alle tenker på plate, sveis og kran på Aker Solutions i Verdal, men spekteret er bredere enn det. Her trenger vi innkjøpere, planleggere, kvalitetsledelse og byggeledelse, for å nevne noe, påpeker Stiklestad.

Søknadsfristen er satt til slutten av februar.

– Vi har også en ambisjon om å ta inn 36 nye lærlinger. Det er det høyeste tallet i løpet av vår 50 år lange historie, sier Stiklestad, som i tillegg ser for seg flere stillingsutlysninger senere, i takt med at enda flere prosjekt blir landet formelt.

Aker Solutions og direktør Erik Stiklestad står midt oppe i en massiv grønn omstilling. Foto: Jannik Johansson

Grønn omstilling

Aker står midt i en massiv grønn omstilling av sine arbeidsoppgaver. Innen 2025 skal en tredel av omsetning være innen fornybar energi, og innen 2030 skal det være to tredeler.

Direktøren forteller at Aker Solutions er godt i rute til å klare dette. Den største utfordringen er om myndighetene klarer å holde sine løfter for oljeskatteforliket og legge til rette for blant annet utbygging av offshore vindkraft.

– Oljeskattepakken vil gi oss en kjempeboom når alle oljeselskapene skal bygge ut alt de klarer innenfor den korte tidsperioden de blir tildelt av myndighetene. Vi er mer eller mindre sikret prosjekt fram mot 2026, og det store volumet på havvind kommer ikke før om seks til åtte år - hvis myndighetene ikke øker tempoet for regulering av områder i Nordsjøen for havvindproduksjon, sa Stiklestad da han orienterte politikerne i Verdal under kommunestyremøtet mandag kveld.

Venter massivt med arbeid framover

Verftsdirektøren ser lyst på framtida for hjørnesteinsbedriften. Aker Solutions er midt i det grønne skiftet, og i takt med omstillingen forventer de en økning i arbeidsmengden.

– Det kommer til å bli travlere enn noen gang, sa Stiklestad til kommunestyret.

Der antydet han at bedriften trenger 500 nye ansatte i løpet av en tiårsperiode.

– Det blir en utfordring å rekruttere. Det handler om å få enda flere ut i arbeidslivet og samtidig tiltrekke oss talentene til regionen. Da må vi gjøre oss attraktive som arbeidsgiver. Det skjer utrolig mye spennende på Aker nå, og en viktig oppgave blir å få synliggjort dette for omverdenen, avslutter Stiklestad.